top of page

Vi mäter effekten i organisationen av allt vi gör

Leadership – Businesses – Lives

Djupgående, transformerande ledarprogram

Ledningsgruppsutveckling

Program för teamen i din orgsanisation

Vi är stolta när vi säger att vi är riktigt, riktigt bra på det vi gör.

Vi mäter effekterna av våra transformerande ledarprogram, och resultaten är enastående.

IMG_7708.jpg

Vi guidar ledare i djupgående, transformerande program, med validerade organisatoriska resultat. 

Vi bygger allt vi gör på en syntes av forskningsfälten utvecklingspsykologi, relationell organisationspsykologi, komplexa system och hållbar förändring av sociala system. 

Vi är förstås certifierade i samtliga!

​Vi använder denna forskning för att utforska, möta och förstå oss själva. För att hitta vår kraft som ledare.

För att förstå och möta andra där de behöver bli mötta.

Och för att skapa organisatoriska system som frigör kraften av sina medarbetare.

... och vi har bevis för att det fungerar!

models black.png
White.PNG

 Cascading Organisational Effects
from Inner Leader Transformation

94 % upplever ökad livsglädje.

85 % mäter förbättrade resultat i organisationen de leder.

85 % mäter en förbättring av samarbetet i organisationen de leder.

Vi har validerat att våra ledarprogram skapar stora positiva skiften i organisationer.

Skiften som traditionella program inte når upp till.

Skiften som positivt förändrar deltagarnas liv i alla aspekter.

Ladda ner vårt senaste Action Research Paper

Aboozar.jpg

 "I have attended over 30 courses over my 20+ years in my work life. Many of them were leadership courses. This program is without ANY competition the best I have ever done! And everyone who attended knows why!

It goes deep into human nature and being human together.

The implications of that for leadership and organization...  Invaluable!  Both privately and as a leader!"

- Aboozar Zaarini, Manager of AI, Data Science & Machine Learning

Diplomerad i vårt 9 månadersprogram

Ett urval av våra kunder

Chalmers VEntures - röd.jpg
Sigma Embedded.jpg

Våra Program
- Så här kan vi hjälpa er att nå större kraft -

IMG_3914.JPG

Omdöme (från 90 ledare):
9,8 (av 10)

Holistic Human Centric Leadership

Det här är vår masterpiece för organisationer och människocentrerat ledarskap. Ett 9 månaders program med validerade effekter för ledare och organisation.

 

"This program is one of the most important keys for this company, whichever strategy we set for the future."

- Gunnar, Engineering Manager

"Redan efter första sesionen
märker vi skillnad."

Program byggda på forskningen om hur människor fungerar som individer och i organisatoriska system, och hur en ledningsgrupp behöver förhålla sig till det.

Program som fördjupar individens kontakt med sig själv, gruppens sammanhållning och förmåga att skapa riktning, kontakt, engagemang och resultat i organisationen och i världen.

IMG_4560_edited.jpg
IMG_4661.JPG

"Detta förde oss samman på ett helt nytt sätt." 

Transformerande grupputveckling i vildmarken

Vi tar med er ut i vildmarken, där kontakten med naturen öppnar för ett djupare möte - med er själva och med varandra.

Många upplever att programmet verkligen låst upp en kraft och en längtan som funnits länge men som man inte kommit åt.

Omdöme (från 140 deltagare):
9,5 (av 10)

Ett 8 veckors faciliterat digitalt program in i dig själv. Djupgående personlig utveckling

 - på vetenskaplig bas.

"Expanding You är så mycket mer än vad jag hade kunnat förvänta mig av ett program. Jag trodde inte att jag skulle hinna utvecklas så mycket under 6 tillfällen men oj oj oj!."

- Lovisa, Ledarutvecklare

Transformative_Start_front.jpg
IMG_5854_edited.jpg

"En halvdag som verkligen öppnar!"

Under en halvdag får ni uppleva oss och de ramverk vi ser som avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.

Ni ges en upplevelse- och övningsbaserad insikt i de viktigaste mänskliga och sociala aspekterna för att leda, organisera och samverka.

Vill du ha något alldeles eget, eller utforska hur vi bäst kan skapa värde tillsammans för er? Välkommen att höra av dig så utforskar vi tillsammans!

IMG_6705.JPG

För privatpersoner ger vi även

Öppna Sessioner online

Du är alltid välkommen till någon av våra öppna sessioner, där vi introducerar något av fälten vi jobbar med i en workshop.

Fria Resurser

Här delar vi allt vi gör: videobaserade minikurser, övningar och workshops för individ och team, whitepapers, intervjuer, podd och några meditationer.

Niklas-camino_edited_edited_edited_edite

Niklas Lindhardt

Jag är oerhört tacksam över att få göra det vi gör - att få följa människor och organisationer i resan mot att blir mer mänskligt centrerade, hitta sin kraft och sanning, och i det skapa mer värde tillsammans. 

Och så älskar jag att gå djupt i allt vi gör. Att få utforska vad det är att vara jag, tillsammans, varje dag.

IMG_7436_edited_edited.jpg

Karin Hamrin

Det är så vackert att öppna en vidare medvetenhet kring att forma sammanhang och system där vi som människor kan mötas, växa och skapa mer. Där vi kan vara hela oss, tillsammans. Jag älskar att se kraften som frigörs när vi får vara allt vi är - och allt som möjliggörs när vi kommer samman så.

PD-head-in-GB3_edited.jpg

Patrik Dahlqvist

Att få jobba med något som gör skillnad i människors liv, och som har kraften att transformera en organisation - det känns väldigt väldigt bra! Som en gåva till våra barn och kommande generationer.

Att vi själva hela tiden växer i den resa som vi delar med våra kunder är en en lyxig självklarhet - där varje steg är ett gemensamt steg...

Vad säger våra deltagare?

"Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en lyckligare människa, en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!"
- Henrik, Senior ledare

"

"Expanding You är ett program som har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare

“Wow! Är det den här typen av ledare vi får genom Into The New’s program. Förutom förmågan till klarsynt ifrågasättande ser jag en utvecklad förmåga till att hålla många relevanta perspektiv samtidigt samt både vilja och förmåga till samskapande av lösningar i en gemensam riktning.”
- “HR business partner”, om två av deltagarna i Visionary Leadership Program

"Som någon som inte direkt aktivt arbetat med min personliga utveckling tidigare kan jag inte annat än att uppmuntra dig i en liknande situation att ta steget. Jag är oerhört mycket lyckligare både privat och professionellt efter jag avslutat programmet, och då var det bra redan innan!"

- Simon, Produktchef

"

"I allt vi gör skapar vi en djupgående, integrerad förståelse och upplevelse av vad det är att vara människa. Tillsammans med andra människor. I organisationer och en värld som består av möten. Att vidga perspektiv. Att se, tolka och agera tillsammans med andra i en djupare kontakt och sanning. Att utifrån en ökad medvetenhet och närvaro inse att “there is no box”.

I våra program väver vi ett antal forskningsfält och adderar vår erfarenhet av vad som fungerar på ett sätt som skapar djupare transformation.  Som öppnar för mer autenticitet och kärlek, för hållbara sociala och organisatoriska system.  För en hållbar värld. Det vi gör ligger i absolut global framkant! Och för det känner vi en ödmjuk, jublande tacksamhet."

- Karin & Niklas

IMG_4661_edited.jpg

Kontemplation under Årevistelse

IMG_7078 (1).JPG

Diplomerade ledare i vårt 9 månader ledarprogram

IMG_4681.JPG

Ledningsgruppsutveckling i Åre

IMG_6329_edited.jpg

Matlagning på vårt retreat nära Koster.

Människocentrerad Teamutveckling

2022-09-19 16.35.39.jpg

Vandring längs Pilgrimsleden Camino Frances

Här leder vi ett av våra väldigt uppskattade digitala program för mänsklig utveckling. (Och i de sessionerna tar vi förstås inte bilder)

Elevating Leadership

Vi formar dagens ledarskap för framtiden.  Ett ledarskap som låter individer, team och organisation växa i samklang. Ett ledarskap som i en komplex och snabbt föränderlig värld låter oss navigera utifrån det som pågår just nu, med vetskap om att nuet också formar nästa nu, och nästa... 

När vi jobbar med ledarutveckling jobbar vi transformerande, för att nå djupare, bestående insikter om oss själva, andra och omvärlden.  För att kunna leda utifrån hur människor faktiskt fungerar. Utifrån vad som faktiskt pågår. Tillsammans. 

När vi ökar medvetenheten och närvaron hos ledare och ledningsteam ökar vi också förmågan att se vad som pågår. Med ökad medvetenhet skapar vi insikt och kraft för förändring. Där det mänskliga växandet får skapa kultur och struktur som stöttar. 

 

Där individ, team och organisation stärker varandra. Där vi tillsammans gör saker från en sann intention. Och lär. Och utvecklas. Där vi mår bättre, och presterar bättre. Där vi vågar öppna upp, och tillsammans lyssna till hur nästa steg ska tas. För dig, de du leder och din organisation.

Changing Businesses

Vi hjälper företag att utvecklas. För att bygga organisationer som skapar växande och utveckling. Av individen, teamen och organisationen.  Vi gör det med utgångspunkt i människan. För organisering är relationell i sin natur.

När vi ökar medvetenheten om de psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi öka förståelsen för vilka delar i vår organisatoriska struktur och kultur som hindrar oss att nå dit vi vill, och vilka som hjälper oss. 

Vi kan då kontinuerligt förändra det som inte hjälper, och stärka det som hjälper oss. Med bred och djup erfarenhet av den nya tidens organisation, guidar vi er, och skapar tillsammans förutsättningar för en organisation med en struktur och kultur som bygger. Där organisation, team och människa växer i samklang med vår föränderliga värld. 

Vi har gjort det med företag i agila transformationer, i transformationer mot teal eller i löpande utveckling av verksamheten. 

Transforming Lives

Förmågan att leda sig själv och andra är starkt knuten till ökad självkännedom och självacceptans. Till och med självkärlek.  Där alla aspekter av att vara människa får plats, accepteras och uppskattas.

 

När vi får hjälp att se och förstå de inre psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi börja möta oss själva på ett djupare plan. När vi möter och integrerar dessa mönster får vi också full tillgång till att använda och leva dem. Vi får tillgång till hela oss själva, och ökar vårt avtryck. Då kan vi också börja möta andra mer sant. Och hela livsupplevelsen växer.

Med ökad medvetenhet, ett öppnare hjärta och en tydligare inre kompass blir möten och relationer mer autentiska. Mer meningsfulla. Mer livfulla. 

Många upplever att detta ger en mer harmonisk och lustfylld livsupplevelse.  Inte bara på jobbet utan i alla delar och i alla relationer i livet.

bottom of page