top of page
monarch-flower-dark.gif

Om oss

Into The New utvecklar individer, ledarskap och organisation för framtiden. Genom att sammanfoga olika vetenskapliga områden inom ledarskap och sociala system, relationell organisation, komplexa adaptiva system och vertikal utveckling formas en djupare förståelse oss själva.

 

Ett inre växande som ger ett rikare relaterande i det yttre. Så att vi kan leda oss själva och andra mer autentiskt, fördjupa vår livsupplevelse och bygga hållbara relationer och organisationer.  Så kan vi människor, organisation och omvärld att växa och leva på ett mer funktionellt, skönare sätt. 

När vi utvecklar vårt medvetande blir vi mer. Mer av de vi är. Mer att ge till dem runt omkring oss. Mer av livet. För oss själva och därmed för andra. Sticker vi ut hakan? Kanske, men vi har ökande antal vittnesmål som håller med.

 

Men att göra mer av oss är inte vår drivkraft. Det är så mycket mer som händer. När vi utökar vårt medvetande börjar vi lyssna. Till vår inre intuition. Till hjärtats subtila viskningar. Och när vi lyssnar upptäcker vi vad vi kan ge till vår omgivning. Som gör livet tillsammans lite bättre, roligare, gladare. Mer kärleksfullt. Friare. Med mer medvetenhet ökar förmågan att ifrågasätta gamla normer och rädslor. Som möjliggör att bygga nytt och mer hållbart. I alla aspekter. När vi arbetar med medvetenhetsutveckling gör vi det för det bästa för oss själva, vår organisation, våra relationer och vår omvärld, på lång sikt.

 

Alla människor utvecklas på sitt eget sätt. Som unika individer. Men... i vissa aspekter följer vi samma mönster. Mönster har forskats fram av inom utvecklingspsykologin sedan mitten av 70-talet. Om man tittar på vad som förenar de olika grenarna har de kommit fram till i princip samma slutsatser. Ur detta har forskningsområdet vertikal utveckling vuxit fram.

 

I ledar- och medvetandeutveckling finns en risk, både med dessa metoder och andra, att fastna i ett tävlande tankesätt. Det stärker oss i det mönster där lätt kan fastna i vår utveckling. Det kan till och med hämma lärandet och utvecklingen. Att sträva efter medvetandeutveckling blir ett stort hinder för samma utveckling. Vi lär oss att säga rätt saker, men på insidan förändras egentligen ingenting. Det är smärtsamt.

Vi har hittat ett annat sätt. Ett holistiskt sätt. Fritt från konkurrens. Fritt från bättre och sämre. Vi utgår ifrån utvecklingspsykologins ramverk men använder denna forskning för att möta oss själva. Möta varje del av oss med ett öppet inre. Med medkänsla. Med kärlek. Och när vi gör det börjar vi integrera. Fler delas av oss själva får plats och får komma fram. Vi växer inifrån och ut.

 

I allt vårt arbete arbetar vi med hela människan. Deltagare i våra program och workshops blir faktiskt rörda. Berörda. Genom att möta sig själva. Genom andra. För vi är alla vackra. Och vi vet det, även om vi ibland behöver påminnas.

Niklas.JPG

Niklas Lindhardt

Niklas Lindhardt är civilingenjör i elektroteknik, men hans hjärta och passion är att få människor, ledare och organisationer att växa och samarbeta i holistisk harmoni och hållbarhet. Efter flera år av att driva ett självorganiserande företag, utan formella hierarkier, bestämde sig Niklas för att bredda sitt engagemang för världen. Det räcker inte att bygga ett företag där människor blomstrar. De senaste 5 åren har Niklas och Karin väglett transformerande förändringar av ledare och organisationer.
År av utvecklingscoachning, och certifieringar inom vertikal utveckling, hållbara systemförändringar, den relationella organisationen, vertikal OD, självorganiserande strukturer och agilitet utgör en ovärderlig bas för det banbrytande dagliga arbetet tillsammans med Karin.

Karin Hamrin

Karin Hamrin är civilingenjör i industriell ekonomi och hennes hjärta och anda är att forma system där människor, organisation och planet kan växa tillsammans i harmoni. Efter många år som seniorkonsult och coach inom förebyggande stresshantering och som ledarskapscoach ville hon göra ett större genomslag. Ha djupare påverkan. Att transformera både ledarskap och det organisatoriska systemet har blivit hennes väg. År av utvecklingscoachning, och certifieringar inom vertikal utveckling, hållbara systemförändringar, den relationella organisationen, vertikal OD, förebyggande stress och helhetsutveckling ger en solid grund för det pionjärarbete hon nu gör tillsammans med Niklas.

Karin.JPG
PD-head-in-green-bush.jpg

Patrik Dahlqvist

Patrik Dahlqvist är civilingenjör i kemiteknik med entreprenörskap och har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med att bygga och leda teknikintensiva start-up bolag, som till exempel Q-Sense, Medfield Diagnostics och senast Insplorion. Intresset med att få människor och team att fungera och utvecklas i takt med organisation och affär har alltid funnits där. Agilt och coachande förhållningssätt och att leda med kultur i kombination med struktur har alltid varit viktiga delar i byggandet.  Men när intresset för utvecklandet av medarbetaren, människan började ta över mer och mer blev det naturligt att förenas med Niklas och Karin för att fullt ut få växa människor och hitta former för att göra detta i växande skala

bottom of page