top of page
monarch-flower-dark.gif

Här är vi

Här är vi! Som vi är.

Vad vi tror på.
Vad vi bygger på,
och varför vi känner att det är viktigt.

Och vill du veta mer, hör av dig. Vi älskar möten.

 

Vi ger "cutting edge" ledar- och individutveckling.

Vi finns för att skapa en mer medveten, mänsklig, kärleksfull värld.  För vi har sett kraften i det djupare mänskliga mötet. Mötet med oss själva. Mötet med andra. För att forma de system och organisationer som möjliggör för oss att växa och skapa tillsammans, ur en helt ny kraft.

IMG_7867.JPG
models black.png

Vi tror på validerad vetenskap, och vi har globala certifieringar i de forskningsfält vi jobbar med.

Vi tillämpar dem på ett holistiskt sätt. Ibland för spirituellt växande, ibland för organisatoriskt växande. Ofta för båda.

Modern vetenskap & tidlös visdom i ett!

Vi licensierar allt vi gör under Creative Commons. För IP som tjänar världen ska tillhöra världen.

Så använd vad du vill, som du vill.

Och vill du samskapa med oss, hör av dig.

3bba67_80feca2dd3c84d62a6d37d5aabda28d3~mv2.jpg
IMG_6453.JPG

Kärlek är kärlek, liv är liv,

och alla har rätt att vara allt de är,

och bli allt de kan vara.

Det är vår övertygelse.

Här ger vi, tillsammans med Bill Torbert - forskaren bakom den modell inom utvecklingspsykologi vi använder - ett seminarie för ett  globalt nätverk av professionella coacher. 

För att sprida ett kärleksfullt, integrerat perspektiv kring våra inre figurer och mänsklig och organisatorisk utveckling.

GLA Community Webinar on the Opportunist 2.jpg
  • I 20+ år har vi utforskat och arbetat med mänsklig utveckling, lekt och experimenterat med olika sätt att växa, organisera och samverka.

  • Under de senaste 8 åren har vi djupdykt i modern forskning kring inre mänsklig utveckling, sociala system, människocentrerat ledarskap och att leda i komplexa, adaptiva system. Och vi har vävt dessa forskningsfält till en sammanhängande helhet.

  • Under de senaste 5 åren har vi utforskat och experimenterat med hur man kan omvandla denna forskning till transformerande program. Under hela den tiden har vi mätt effekterna av det vi gör.

  • Under de senaste 3 åren har vi drivit ett Action Research projekt, för att mäta de organisatoriska effekterna av inre ledartransformation.
    Och de uppmätta effekterna av våra program överträffar vida våra förhoppningar och förväntningar, både på individ- och organisationsnivå.

Niklas-camino.jpg

Niklas Lindhardt

Efter min civilingenjörsexamen började jag arbeta på ett ingenjörsbolag, och insåg direkt att mitt hjärta inte ligger i teknik, utan i att skapa förutsättningar för människor att mötas, samarbeta och skapa tillsammans.

2011 gick jag i väggen och drabbades av en utbrändhet. Jag lämnade  min tjänst och började djupare utforska vad det är att vara människa. Jag gavs jag möjlighet att medgrunda ett självorganiserande mjukvaru- och innovationsbolag, några år innan "Teal-organisations" blev känd genom Laloux arbete. Jag var också med och grundade ett bolag som integrerade flyktingar med programmeringskunskaper på den svenska arbetsmarknaden samt medgrundade ett industriforskningsinstitut inom människocentrerad organisation och ledarskap med bas i utvecklingspsykologi.

Alla dessa initiativ skapades ur en längtan av att ge, att forma det nya - utan att veta hur, utan att se vägen framåt. Alla var på något sätt steg ut i det okända.

Alla dessa steg har också tagit mig, och oss dit vi är idag. Att jobba med djup mänsklig transformation. Allt med start i mig, och oss själva. För att kunna ge vår gåva från en egenupplevd plats, ur kärlek.

Karin Hamrin

Efter min civilingenjörsexamen började jag jobba med affärsutveckling på ett stort, multinationellt telekomföretag. Efter bara några år insåg jag att det här inte var min plats i världen. Jag längtade efter en djupare mening, med en djup önskan att verkligen göra skillnad för andra och för världen – en längtan som blev starkare för varje dag. 

2003 bestämde jag mig för att helt byta karriär, för att få göra något med  människan i centrum. De kommande 15 åren jobbade jag som coach, föreläsare och utbildare med fokus på personlig utveckling, stresshantering och personligt ledarskap. I detta blev det tydligt för mig att yttre förändringar och copingstrategier inte räcker. Det räcker inte med insatser på individnivå. Vi behöver förändra systemet, och vi behöver gå djupare inom oss själva. Jag fördjupade mig inom ett brett spektrum av forskningsområdengenom olika certifierande program. Jag var också med i ett par av Niklas initiativ - jag coachade flyktingar i integrationsprojektet och var del av industriforskningsinstitutet, och 2018 började vi arbeta tillsammans.

Alla mina utbildningar, certifieringar och erfarenheter skapar nu en vacker helhet. En helhet som startade i en medveten plan men som sedan har fått växa fram ur min längtan att verkligen göra skillnad.

Det är denna längtan som lett fram till där jag, och vi är idag. Där vi får ge våra gåvor till människor och organisationer, och se hur det kan skifta de system som människor verkar och växer i.

IMG_7436.PNG
PD-head-in-green-bush.jpg

Patrik Dahlqvist

Efter min civilingenjörsexamen i kemiteknik och entreprenörskap har jag under större delen av mitt yrkesliv arbetat med att bygga och leda teknikintensiva start-up bolag, som till exempel Q-Sense, Medfield Diagnostics och senast Insplorion.

Intresset för att få människor och team att fungera och utvecklas i takt med organisation och affär har alltid funnits där.

Agilt och coachande ledarskap, och att leda med kultur i kombination med struktur har alltid varit viktiga delar i byggandet av bolagen. 

 

När intresset för människan, för medarbetaren, började ta över mer och mer blev det naturligt att förenas med Niklas och Karin för att fullt ut få växa människor och hitta former för att skapa organisatoriska system som kan göra detta i växande skala. 

bottom of page