top of page
IMG_4661.JPG

Transformerande ledningsgrupps-utveckling i vildmarken 

Vi erbjuder ett äventyr på stark vetenskaplig bas, där vi alternerar lärande och utveckling i er organisation med vistelser i naturen. Programmet består av tre fristående moduler med syfte att skapa förutsättningar för människa och organisation att växa i hållbar samklang med systemet vi verkar i och hela vår omvärld. För att ni ska kunna leda er organisation tryggt in i framtiden.

Vi tillämpar och lär er forskningsfält från mänsklig psykologisk utveckling, den relationella organisationens psykologi, komplexa adaptiva system, hållbar förändring av sociala system samt neurovetenskap.

Vistelsen i naturen är en katalyserande kraft som aktiverar vår närvaro och uppmärksamhet, som låter krävande kognitiva processer vila och återhämtas. Vårt minne och vår uppmärksamhet fördjupas, positiva känslor och prestation ökar, vilket skapar goda förutsättningar för att växa, bygga relationer och reflektion – både individuellt och i grupp. 

 

All transformerande förändring börjar inifrån. När vi utforskar oss själva i mer kärlek och acceptans börjar vi möta andra på samma sätt. Vi växer. Våra relationer växer. Vår medvetenhet djupnar. Det vi värnar om vidgas. I en resa som startar på insidan, och växer på utsidan.

Programmet bygger på tre fristående vistelser/moduler i vildmarken. Vi erbjuder färdiga paketeringar på särskilt utvalda platser, eller så kommer vi till er och designar programmet nära er i naturmiljöer som ni väljer.

Vi är utbildade naturguider och professionella tränare med stark vetenskaplig grund. Till varje modul ingår också virtuella och fysiska sessioner samt digitalt förinspelat material. Programmet i sin helhet följer modellen Intention – Aktion– Reflektion – Lärande. 

Varje program är helt skräddarsytt efter era behov. Programmet genomförs tillsammans med Ledargymet

I programmet tränar vi på att:

∞ möta och förstå oss själva utifrån fler olika perspektiv - från en djupare plats.

∞ öppna upp vår förståelse för hur vi påverkas av och påverkar varandra.

∞ förstå människan i ett socialt system och hur vi kan skapa kultur och struktur som stöttar oss i vår samverkan, som ledningsgrupp och som organisation.

∞ utveckla färdigheter att forma en organisation där individ, team och grupp växer i hållbar samklang med vår omvärld.

Vi har designat programmet utifrån vår erfarenhet av att jobba med transformerande ledarutveckling i små och stora organisationer. Utifrån den erfarenhet vi har av att forma en organisation som stöttar och leder mänsklig och organisatorisk utveckling.

Det finns inga färdiga recept. Men det finns en hel del väl belagda samband och principer. Det är på denna forskning, och erfarenhet av att tillämpa den, vi bygger våra program.

Vi jobbar transformerande. För förändring sker inte när vi lär oss nya verktyg eller metoder. Förändring sker när vi ser världen genom nya ögon, och i det handlar på nya sätt. När vi transformeras på insidan skapar vi hållbar förändring på utsidan. Vi har sett det hända, om och om igen. Och det är magiskt!

PROGRAMUPPLÄGG

Förberedande möten

Inför varje vistelse skapar vi förutsättningar för insikt genom virtuella möten.​

Vildmarksmoduler i naturen

Vi upplever perspektiv och känslor i naturen tillsammans. Vi anpassar graden av äventyr till gruppens vana.​

Kontinuerligt stöd

Efter modulerna finns vi som stöd för reflektioner och experiment i er organisation.​​

Interaktiv träning

Vi tränar tillsammans i digitala och interaktiva klasser för att fördjupa inlärningen. 

Modulerna kan göras fristående, och ni kan välja en, två eller tre moduler. Vi ser tillsammans till att det blir rätt för er just där ni är.

IMG_4636.JPG
IMG_4654.JPG
IMG_4653.JPG
IMG_4671.JPG
IMG_4724.JPG
IMG_4681.JPG
IMG_4716.JPG

Modul 1

Leda i ett socialt system

 

Vi utforskar oss själva genom de utvecklingspsykologiska mönster som alla människor delar. Att möta sig själv i längtan och rädslor öppnar upp för en djupare förståelse i våra relationer.

Vi jobbar med stöttande ramverk om hur vi påverkar varandra i de organisatoriska system vi skapar.


Efter modulen kommer vi se oss själva och varandra med nya ögon och i det skapa insikter om hinder och möjliggörare i oss själva, vårt team och vår organisation.

Modul 2

Skapa förutsättningar för växande

 

Inför andra tillfället utforskar vi oss som ledningsgrupp, som individer och i dynamiken med organisationen, med övningar och reflektion.

Under modulen introducerar vi nya modeller som ökar förståelsen för hur vi som ledningsgrupp bäst skapar
förutsättningar där individer och organisation tillåts växa i samklang med sin omgivning.

 

Nu kan vi betrakta oss själva och andra i ett system där alla ges möjlighet att vara sitt bästa jag.

Modul3

Växa tillsammans

 

När vi möts kompletterar vi våra förhållningssätt med nya perspektiv i syfte att skapa en samspelt organisation i ständigt lärande tillsammans med en föränderlig omvärld.

Modul tre fokuserar på att växa perspektiv och insikter om hela ekosystemet.

Vi betraktar vår verksamhet som ett komplext adaptivt system, där vi skapar förutsättningar för hela ekosystemet att växa i hållbar samklang med världen.

IMG_4661.JPG
IMG_4661_edited.jpg

“I want to share how the program has helped me meet people in a completely different way, understanding their perspective and triggering fear. In doing that, I am able to spark true engagement from more people, enabling us to go forward together.”

Intresserad eller nyfiken?

Hör av dig så bokar vi ett samtal

karin_and_niklas@intothenew.se

niklas@skaar.se

A cloud of white smoke forms in the cold air as I breathe. The trees are covered in snow, and to get drinking water we need to cut a hole in the 15 cm thick ice covering the lake. It is November, a mere 4 hr hike from the innermost part of Edsåsdalen, outside Åre. Karin, Niklas and myself have just arrived. 

 

We are here to ourselves experience the program we have designed for leadership teams. To get our own first hand experience of our own program. A program to help leadership teams evolve, from the inside out to evolve their organisations from the inside out. A program made in a mix of nature, psychology, wildlife, cooking over open fire,  the psychology of the relational organization, snow covered mountain tops and organizational emergence. We are here  to experience our own program. And in this, the program itself evolves. Is born. Take shape. Three beautiful days of emergence have just begun.

 

The lake and its surroundings appear radically different from 4 months earlier, when we were here last time. Familiar, yet vastly different. In the light of this, we reflect on our own journey, the last 4 months. We are familiar. In many aspects the same. In many aspects vastly different. Being here again adds deep, reflective perspectives on being human. On creating this program. On growing businesses in harmony with the world.

 

The fire in the stove inside the cabin shapes an atmosphere of calm. Of origin. For thousands of years this is how people have cooked their food. Using open fire. I enjoy the sensation of getting warm, as the temperature in the cabin rises. It feels as if the sands of time runs backwards, and pictures of people in caves, huts and shelters come to me. The fire providing life. 

Food does never taste better than in the wild. A simple, vegetarian dish, made in one pot. We eat, and reflect on the day. On our inner and outer experiences. How an outside journey really creates an inner journey. And it has been a day of insight, a day of play, a day of contemplation and dialogue.

The rest of the days flow in a beautiful rhythm through a set of opposites really enriching the life experience. Cold, warmth. Silence, intense dialogue. Movement, stillness. Hard winds, the safety inside the shelter we have brought up the mountain. Food eaten outdoors in the wild winter scene. Hunger. 85 degree sauna. -1 degree bath in the lake. Shelters along the hiking route, wide open wilderness views. In all of this we weave in practices, reflection, teaching, that provide a deepened learning experience on what it is to be human together. On how I see myself, others and the world. The nature experience does not only provides a reflective setting. It strengthens the insight and the depth. Practices are designed around the nature experience, to provide insights to bring home to the organisation.

 

The program grows on this journey. And so do we. As a team and as individuals. We feel an growing eagerness to get our first management team out here. To be enabled to give these beautiful gifts to others. To guide a leadership team both in wild nature and in inner growth, to  evolve as individuals and team, to lead their organisation in more holistic, human centric ways. We have seen the astonishing effects in organisations we have worked with, and we know this is dynamite. For people, for profit and for planet.

 

We end our journey walking back to Edsåsdalen at dusk. The snow covered landscape shifts in dark blue, twinkling stars and  footprints of wild animals having passed by. Animals with which we share this forest, these mountains. And the sense of being one with a larger whole grows.

The bus arrives at Undersåker two hours before our train departs. This gives us time to summarize and reflect over dinner in a hotel restaurant being open. Delicious food, white table cloths, linen napkins, a glass of wine, calm music. The contrast with the wild could not have been bigger. Still it feels as being two faces of the same experience. Both adding up to a marvelous experience in human growth. 

 

In a couple of months we will be back here. Either with a management team, or to experience the second module of this year-long program ourselves. To also let that module emerge in the contexts in which it will be given. Right now we don’t need to know. But we do know that we look forward to it. With all our hearts. The calming sound of the train serves as our bedtime melody. Tomorrow morning we will wake up at home. Being slightly reborn.

 

Thank you, wilderness! We will soon meet again. <3

bottom of page