top of page

Holistic, human centric leadership
for the emerging future of organisation

Frigör flödet i din organisation

Ett 9 månaders, djupt transformerande program där vi, om ni vill, bygger kompetensen hos er att kunna hålla det i egen regi.

Ett program som väver olika forskningsfält till en sammanhållen, integrerad helhet, med validerade organisatoriska effekter.

 

Vi går på djupet i vad det är att vara människa, i hur organisering är relationell i sin natur, och hur vi kan leda i våra komplexa system.

 

Ett program som verkligen formar ledare rustade för framtiden.

Vi har mätt och validerat effekten av detta program för ledare och organisation genom ett av våra Action Research projekt.  Effekter vi mätt är bland andra:

 • 94% av deltagarna upplever en ökad ’Overall Life Satisfaction’. 

 • 90% upplever en ökad förmåga att ’Shape Coherence in My Teams and Organisation’.

 • 90 %  upplever en kraftigt ökad förmåga att hantera komplexitet.

 • 80% mäter ökad ’Output/Outcome’ och 'Product Quality' i sina team och organisation.

 • 80% mäter en ökning av ’Collaboration' och  'Engagement & Accountability’ bland sina anställda.

Omdömen från omkring 100 diplomerade deltagare:

Net Promoter Score

87 (-100 till +100)

How valuable has this program been for you, as a leader?  

9,7 (av 10)

How vaulable has this program been for you, personally?

9,7 (av 10)

Vi ger detta program för organisationer som är redo att ta sitt ledarskap till nästa nivå. 

För att göra detta till ett globalt skalbart, hållbart initiativ öppnar vi nu också för att utbilda organisationer att kunna facilitera programmet på egen hand. Cartifierade facilatorer kommer att bli en del av ett växande, globalt 'community of practice'.

 

Hör av dig så berättar vi mer.

Deltagare berättar

Siddhant - on building lasting trust

Henrik - on becoming a better person

 “It is hard to put words on it, but I have gained a much deeper sense of how to lead organisational transformation. And a much deeper sense of the human nature, and the implications on organisation and collaboration. And that shows in our organisational trust and accountability.”

- Daniel, Head of engineering dpt

I have gotten a toolbox that I don’t need to carry in a suitcase, but that I carry inside. Deeply integrated understanding of how human beings and collaboration works. Immensely valuable in my daily life as a senior technical expert, leading our product into the future.

- Robert, Senior Systems Engineering Expert

"This program is one of the most important keys for this company, whichever strategy we set for the future."

- Gunnar, Engineering Manager

"I have attended over 30 courses over my 20+ years in my work life. Many of them were leadership courses. This program is without ANY competition the best I have ever done! And everyone who attended knows why!

It goes deep into human nature and being human together. The implications of that for leadership and organization...  Invaluable!  Both privately and as a leader!"

- Aboozar Zaarini,

Manager of AI, Data Science & Machine Learning

Vårt Action Research Paper - där vi validerat de organisatoriska effekterna av programmet över tid 

 April 2024 - Cascading Organisational Effects from Inner Leader Transformation (14 pg)
- an Action Research Paper by Into The New

Does inner leader transformation lead to quantifiable, measurable positive shifts in the organisational contexts of the leader?

The quantitative measurements presented in this  paper gives an answer to that research question: Yes, inner leader transformation lead to substantial, measurable positive organisational shifts. Shifts cascading out into the organisation, beyond the leaders area of responsibility. 

Also, it leads to substantial positive shifts in the private contexts of the leader.

Programprocess

Programmet bygger på den övergripande principen Intention - Action - Reflection - Learning: lärande och transformation växer från reflektion över upplevda erfarenheter.


Programmet bygger också på principen att fördjupa vår 'present centered awareness'. Från en starkare 'present centered awareness' stärker och vidgar vi fömågan för strategiskt ledarskap, och emergens som ett sätt att navigera och leda i en komplex miljö, samt för kontinuerligt, reflektivt lärande. Detta kommer att öppna för kontinuerlig transformation.

 • Programmet består av 8 heldagssessioner och sträcker sig över 9 månader. Att vara i processen under en längre tid är avgörande för inre transformation.

 • Modeller och vetenskapliga ramverk introduceras i förinspelad video, vilket möjliggör:

  • att i heldagssessionerna tillsammans vara i utforskande och upplevelse av dessa modeller.

  • för deltagarna att återbesöka de underliggande teorierna när som helst.

 • Programdeltagare deltar i självorganiserade coachingtriader, med stöd av noggrant utformade metoder för att utforska organisatoriska utmaningar genom de olika modellerna och ramarna från heldagssessionerna. Detta utgör ett sätt att integrera programinnehållet i det dagliga ledarskapet och ett kontinuerligt momentum genom hela programmet.

 • Mellan varje heldagssession erbjuds individuell coaching med en certifierad utvecklingscoach. I detta fördjupade utforskande av jaget öppnas för en djupare inre transformation.

Programmet bygger djup samhörighet och tillit mellan ledarna som deltagit, vilket märks i ökat samarbete mellan organisatoriska enheter. 

Efter programmet har ledaren med sig kunskap, verktyg och metoder och egen upplevd erfarenhet för att fortsätta på egen hand, i sig själv och med sin organisation. Och framförallt: ledaren har fördjupat och vidgat sin medvetenhet, där sättet att leda har skiftat inifrån och ut. Detta har vi validerat genom action research. Resan slutar inte här. Den börjar här!

 

Framgångsfaktorer

Det finns några centrala nycklar, med sitt ursprung djupt rotat i den mänskliga naturen, som möjliggör den transformation av ledare programmet ger, som i sin tur leder till de organisatoriska effekter som observeras och mäts i detta program. Dessa presenteras nedan:

 

 • Den viktigaste faktorn är att medvetet skapa ett psykologiskt tryggt space. Ett tryggt hållet space är en förutsättning för transformativ mänsklig utveckling, eftersom inre växande i sig är en sårbar process.
  Några nycklar för att forma det är:

  • En hållande och tydlig struktur, där allt det praktiska görs enkelt.
    

  • Vi som leder programmet deltar fullt ut i allt vi gör. Vi engagerar oss i varje utforskande, varje dialog, varje övning och varje inre reflektion och meditation. Vi leder inte gruppen på denna resa. Vi går varje steg på vägen bredvid dem.
    

  • I mänskligt växande finns det ingen annan som kan avgöra vad som är rätt eller fel för dig. 
    

 • En annan, helt central nyckel, som skiljer vårt förhållningssätt från de flesta andra, är att hålla intentionen att fullt ut omfamna allt vi ser i oss själva, i kärlek och acceptans. Ingenting ses som fel, trasigt eller ofullkomligt. Ingenting behöver förbättras, lagas eller utvecklas. Detta gör det möjligt för alla våra inre figurer att känna sig trygga, och i det får den enskilde ledaren tillgång till sin fulla inneboende kraft, perspektivrikedom och förmåga att känna av och känna in sin omgivning.
   

 • Vi ser att vår breda bas av sammankopplade, kompletterande vetenskapliga ramverk och modeller formar ett tryggt sätt att utforska och möta sig själv, andra och systemet. Solid vetenskap, som inte ses som 'sanningen', utan erbjuder validerade sätt att utforska djupare in i jaget, och jaget i interaktion med andra och systemet.
   

 • Att tillsammans verkligen utforska de vetenskapliga fälten utvecklingspsykologi, relationell organisationspsykologi och den naturliga processen av mänskligt och organisatoriskt växande genom komplexitet och emergens är en nyckel.
   

 • Frigörande  strukturer, 'liberating structures', är en nyckel för nå djupare. Ett expempel är sättet vi utformar övningar och dialogformat på, som möjliggör för oss att ta oss djupt på kort tid. I det kan vi mötas och utforska på en mycket djupare nivå än normalt, och då öppna för en djupare transformation.
   

 • Att hålla den inre processen levande över tid är ännu en nyckel. Kombinationen av förberedande videomaterial, heldagssessioner, övningar i coachingtriader mellan sessionerna, att tillämpa ramverken i dagliga ledarskapsutmaningar samt individuell coaching ger en kontinuitet som håller den inre processen vid liv.
   

 • Det stöd som ledarna ger varandra, bland annat genom coachingtriaderna har också visat sig vara avgörande.
   

 • Och slutligen, den 9 månader långa programtiden möjliggör transformation, inifrån och ut, där det inte längre är möjligt att falla tillbaka till "som vi alltid har gjort". 

IMG_7078 (1).JPG
IMG_7064.JPG
Nyfiken? Låt oss prata!

Hör av dig om du är nyfiken på vad vi kan göra för din organisation. Vi tar ett samtal, förstår var ni står, men framförallt vad ni vill och längtar efter.
 

IMG_7036.JPG

Välkommen till en djupt transformerande resa,

för dina ledare och din organisation

 

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det
viktiga!
Känner du att det här är för din organisation är det viktigare för oss att möt
a dig.

Företag:

Typexempel är runt 150 000 kr per deltagare, och gruppstorlek på 15 personer.

Men hör av dig så ser vi vad som blir rätt för er. 

karin_and_niklas@intothenew.se

bottom of page