top of page

En halvdags introducerande workshop  

Under en halvdag får du uppleva oss och de fält som är avgörande för framgångsrikt ledarskap, genom en workshop i din ledningsgrupp. Ni ges en upplevelse- och dialogbaserad insikt i de viktigaste mänskliga och sociala aspekterna för att leda, organisera och samverka.

Denna halvdag ger vi ofta gratis, som offert, till de bolag som vill ge Holistic Human Development till sina anställda eller börja sin Ledningsgruppsutveckling med oss.

Under denna halvdag guidar vi dig igenom de fält vi av erfarenhet funnit allra mest centrala för organisering och samverkan. En introduktion där ni tillsamman upplever och utforskar dessa fält, under vår guidning.

 

Detta är inte en utbildningssession. Det är en workshop där ni i allra högsta grad deltar. För på det sättet fördjupar vi lärandet, och relationerna i gruppen växer.

Denna halvdag kommer att introducera fälten och modellerna "4 ways of knowing" - att se mer av den data som vi har tillgång till, om oss, andra och situationen. Utvecklingspsykologi - de gemensamma, psykologiska figurer som alla människor delar. 4 levels of listening - forskning från MIT kring hur vi lyssnar till varandra, och hur lyssnandet i sig är ennyckel för att låsa upp kraften i en grupp. Infinity 8 - en enkel, kraftfull modell för fur vi utvecklas som individer och grupper. SOS modellen. Self - Other - System. Hur vi hela tiden är i en kontext, där vi skapar och skapas av oss själva, andra och systemet vi är i.

IMG_3914.JPG
IMG_6643.JPG
bottom of page