top of page
Human splash.jpg

Expanding You

Inre utveckling

som skapar kraft i din yttre värld

Expanding You - är för oss att öppna för mer av det som är du. Öppna för ett djupare möte med dig själv, och med andra. Genom djupare förståelse och omfamnande av allt som är du, allt som är den andre och allt som händer i fältet emellan er öppnar vi för en rikare upplevelse av livet - i kraften av att vara du.

Vi guidar dig i en resa under 8 veckor som tar dig djupt in i dig själv.

Det kommer att hända saker. I det inre och i din upplevelse,
dina relationer och din kraft i det yttre.

Det vet vi, för det här är vi riktigt, riktigt bra på!


Programdatum hösten 2024
Tisdagar 15.15 - 18.15:    10/9   17/9   1/10   8/10   22/10   5/11
anmäl dig här.
eller var med på en öppen session/masterclass.

"

Min upplevelse är att jag kan nå djupare i detta virtuella format än jag hade kunnat i fysiskt möte.

Ingenjören i mig jublar över er hållande struktur och kompromisslösa genomarbetning av varje detalj. Samtidigt som ni guidar oss alla att i detta göra en själslig resa.  Djupt imponerande, och med djup tacksamhet.

- Johan

"

I programmet kan du se fram emot att...

- Att se, möta och omfamna Dig själv -

 

Du kommer att...

 

… integrera och få tillgång till mer av dig själv genom de inre psykologiska figurer alla människor delar

 

… utforska din längtan och motstånd/skugga som håller dig tillbaka

... fördjupa din "present centred awareness", för att känna in, förstå och svara an på det som händer i och runt dig, i varje ögonblick

 ... se hur du ständigt formar och formas av dig själv, andra och systemen du är i

... utforska hur du lyssnar efter och ger  dina gåvor till världen

... starta en läkande  process i integrationen av dig själv

IMG_4560_edited.jpg

- Autentiska möten med andra - 

 

Du kommer att...

 

… starta en djupt öppnande process i interaktionen och mötet med andra

... öka din förståelse för hur andra människor fungerar

 

… öka din förståelse för andras perspektiv,  triggad rädsla och behov, för att på ett autentiskt sätt hitta verkligt engagemang tillsammans

 

… öka din medvetenhet om hur våra inre psykologiska figurer fungerar och påverkar i dynamiken med andra

…utforska hur er kollektiva medvetenhet kan leda er i 'co-emergence'

- Att möta och forma din omvärld - 

 

Du kommer att

 

... vidga dina perspektiv, och din förståelse och upplevelse av världen

 

… skapa medvetenhet om hur struktur och kultur kan trigga rädslan i våra inre psykologiska figurer, eller frigöra kraft 

… kunna använda denna medvetenhet för att forma ett system som mer sällan triggar rädsla, vilket öppnar för individer, team och organisation att växa i hållbar samklang

… fördjupa din förståelse för dynamiken mellan människor och situationen, Self - Other - System,  utifrån psykologin om relationella orgasnisationspsykologi och sociala system

Stockholm Sweden Panorama
Level Tool

Vi har mätt och validerat effekten för ledare och organisation genom våra Action Research projekt i våra 9 månadersprogram. Expanding You bygger på samma forskning och samma metoder och ger resultat i samma riktning, även om man ofta inte uppnår samma effekt på 8 veckor som på 9 månader.

Effekter vi mätt i våra långa program är bland andra:

 • 94% av deltagarna upplever en ökad ’Overall Life Satisfaction’.

 • 90% upplever en ökad förmåga att ’Shape Coherence in My Teams and Organisation’.

 • 90 %  upplever en kraftigt ökad förmåga att hantera komplexitet.

 • 80% mäter ökad ’Output/Outcome’ i sina team och organisation.

 • 80% mäter en förbättring av ’Collaboration, Engagement & Accountability’’ bland sina anställda.

Vårt Action Research Paper hittar du

HÄR.

Vår intention, och det vi önskar ge i det här programmet, är att komma närmare och förstå sig själv i alla de aspekter som vi alla människor delar, och i det förstå andra och hur vi fungerar tillsammans. Ur denna upplevelse växer längtan och förståelse för hur detta kan forma sättet vi möts, arbetar och driver saker framåt.

Vi bygger det vi gör på en syntes, och sammansmältning av en rad olika forskningsfält, i vilka vi är certifierade för ledande forskare runt om i världen. De vi ser som centrala är utvecklingspsykologi - de gemensamma, psykologiska figurer som alla människor delar; relationell organisationspsykologi, organisationen som ett socialt komplext system samt hållbar förändring av sociala system.

 

Deltagare berättar om upplevelsen att möta andra som “Fullt ut jag”, och hur det öppnar relationen med både sig själv och andra. Vilket I sin tur öppnar för en sannare, djupare utveckling och en vilja att ta detta med sig till sin närmsta omgivning som människa och ledare.

 

De effekter vi brukar se är varje människas fördjupade kontakt med sin egen längtan och kraft som öppnar upp för ett sannare varande och ledarskap av sig själv och andra. Ur detta växer bland annat bättre dialog, kommunikation och samverkan; öppnande för bättre kontakt människor emellan och skapande av strukturer som möjliggör för vår individuella och kollektiva kraft. Vi ser effekter i form av större kraft hos individ och grupp, att ur en vidare medvetenhet skapa det som behöver skapas, och inte bara det som förväntas. De flesta vittnar efter programmen om större lycka, djupare förståelse av sig själv och andra, samt förmåga att leda sig själv och andra i en mer komplex kontext.

 

Programmet består av 6 moduler, där varje modul centrerar runt en 3h faciliterad session över Zoom. Inför session tar varje deltagare på egen hand del av ca 30 minuter förinspelad video, som introducerar ramverk och modeller. Möjlighet ges även till triaddialoger efter sessionerna för att  reflektera över- och koppla modulens innehåll till sin vardag.

 

Vågen av medvetenhet som skapas är således: genom fördjupad förståelse och omfamnande av mig själv kan jag möta mig själv och låta fler fasetter av  det som är jag vara med i mötet med andra. I det fördjupas mötet och samverkan, och de resultat vi kan uppnå tillsammans växer. Genom samma lins, den utvecklingspsykologiska, möter jag också systemet. Och är då en del av att forma det på ett sätt som möjliggör för människor, grupper och system att växa i hållbar samklang

Vad säger våra deltagare?

"Vill du veta vem du är? Det kommer du inte få i det här programmet, men du kommer få de frågor som belyser vad du vill, dina sprickor och ditt ljus. Du kanske får reda på att du inte vet vem du är. En spännande resa!"

- Emmy, Coach och utbildare

"

"Är du nyfiken på din inre resa och vill lära känna dig själv på djupet tillsammans med andra nyfikna och modiga personer. Då kan jag varmt rekommendera Karin & Niklas som dina guider. Med tydlighet och lyhördhet förflyttar de grupper framåt och inåt. Vi vågar syna skuggorna och integrera de lärdomar som finns som vi kanske idag har lagt ett lock på. Min bild av jaget, viet och systemet blev mycket mer komplett efter detta program. Tack Karin. Tack Niklas. Och inte minst, tack alla modiga och nyfikna kurskompisar."
- Mattias, Team- och Organisationsutvecklare

"Programmet har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt!"
- Olof, Verksamhetsutvecklare

"Som någon som inte direkt aktivt arbetat med min personliga utveckling tidigare kan jag inte annat än att uppmuntra dig i en liknande situation att ta steget. Jag är oerhört mycket lyckligare både privat och professionellt efter jag avslutat kursen, och då var det bra redan innan!"

- Simon, Produktchef

NPS: 92

 

Average Attendee Rating: 9,5 (of 10)

"

HHD -Så här går det till

Så här går det till

Programmet ges över Zoom. 6 sessioner à 3h.

Inför varje session tar du del av ca 30 minuter förinspelad video, där ramverk och modeller introduceras.

Under sessionerna möts vi i par- och triadövningar, guidade reflektioner & visualiseringar, självreflektion och utforskande dialog för att djupare uppleva, förstå och omfamna oss själva, varandra och det som uppstår i mötet mellan människor.

Emellan tillfällena finns övningar och reflektioner tillgängliga för dig som vill.

Digital Programplattform

Programplattformen är skapad för att stötta programprocessen, med avsnitt för varje modul innehållande film inför sessionerna, övningar och material.

Material för vidare utveckling

Tillgång till programplattformen är ’for life’.  

Alla deltagare har också fri tillgång till hela plattformen med videobaserade minikurser. Även verktyg för egenreflektion, ledarskap, team- och organisationsutveckling. Vår podd. Intervjuer och artiklar där ledare delar hur de leder med människan i centrum. Våra egna whitepapers där vi delar nycklarna till det vi gör samt inspelade meditationer.

Dag 1 – Expanding Consciousness

 • Öppna för att använda dina 4 Ways of Knowing

 • Utforska ditt Fluid Self  i mötet med andra

 • Self – Other – System : Sammankopplingen.

 • Utforska din intention och din längtan

 • Infinity 8 – dansen mellan längtan och rädsla

 • "You are powerful beyond measure"

 • Discovery Dialogue – våra inre figurer 

 • Utforska din inre Opportunist

Dag 2 – Expanding Presence
 • "It all starts NOW and You are this universe"

 • Fördjupa upplevelsen av dig och mig

 • The Golden Moment of NOW

 • Circle of Impact, Influence & Concern

 • Utforska din längtan och din rädsla

 • DiscoveryDialogue – våra inre figurers längtan och rädsla

 • Utforska din inre Diplomat

 • Stories för att utforska mina & andras värderingar

Dag 3 – Expanding Self
 • Sanning

 • Utforska personliga värderingar

 • Värderingar och Infinity 8

 • En känslomässig resa och speglingens kraft

 • Känslor och välbefinnande - som verklighet och 'constructs'

 • Discovery Dialogue – Makt genom de inre figurerna

 • Utforska din Expert

Dag 4 – Expanding Fulfillment
 • Utforska dina gåvor till världen

 • Vilken värld vill du vara med och skapa?

 • Dynamiken rädsla - längtan, som ett sätt att växa

 • Discovery Dialogue – Rädsla i våra inre figurer

 • Utforska din Achiever

Dag 5 – Expanding Light
 • Utforska rädslor som håller dig tillbaka

 • Utforska din inre ledare

 • Discovery Dialogue: Intention – Action – Reflection – Learning 

 • Single, double, triple loop awareness

 • Utforska din Redefining

 • Vilket du håller på att födas?

 • Hur kan du skapa utrymme för dig själv att växa?

Dag 6 – Expanding Into The New
 • Discovery Dialogue – Att leda genom de inre figurerna

 • Power vs Force

 • Utforska Transforming

 • Från svar till frågor. Att leda genom Uppmärksamhet 

 • 'Constructs', gamla sanningar och förenande av paradoxer.

 • Utforska 'Attachments' som regimbevarande mönster.

 • Återbesök ditt “fluid self”

PRIS

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det viktiga!
Känner du att du ska delta är det viktigare för oss att möta dig så att du kan det.
Kan du betala fullt är det fantastiskt. Det ÄR värt det.
Och även fullpris är billigt givet innehållet.
Men kan du inte det så hör av dig. Så länge helheten går ihop så löser vi det.

Företagspris

19900 kr exkl. moms 

 

Och känns det för dyrt... hör av dig, så hittar vi en lösning.

Pris för privatpersoner:

7900 kr inkl. moms

 

... och vi har alltid några platser för 4900 när ekonomin inte riktigt finns, och ett par platser nästan gratis till dig utan inkomst när vi har möjlighet till det.

Pris för småbolag och startups:

12900 kr exkl. moms 

 

... och vi har företagare som betalar 10900, när 12900 känns för mycket.
Och känns det för dyrt... hör av dig, så hittar vi en lösning.

bottom of page