top of page
IMG_4560_edited.jpg

Människocentrerad ledningsgruppsutveckling

Vårt program för ledningsgrupper bygger på forskningen kring mänsklig- och organisationspsykologi, samt komplexa, relationella, adaptiva system. Fokus ligger på att fördjupat förstå människan i systemet och de psykologiska dynamiker som alla människor delar. När vi gör det kan vi frigöra den kraft som finns i organisationen.

Detta är en resa som kommer att fördjupa individens kontakt med sig själv, gruppens sammanhållning och enhet och gruppens förmåga till kontakt, engagemang och resultat i organisationen och världen.

Så att individer, team och organisation kan växa i hållbar samklang med omvärlden och de ekosystem ni befinner er i.

Kraven på en ledningsgrupp eller en ledningsfunktion i en organisation ökar. Komplexiteten i omgivningen ökar.  Vägen fram i den komplexiteten är att djupare förstå den mänskliga dynamiken, och lära sig navigera i ett komplext system.

Genom att djupare möta oss själva och organisationen genom de psykologiska mönster som  vi alla människor delar kommer vi att möta varandra på ett djupare plan. Vi kommer att få tillgång till mer av det "data" vi alla har tillgång till, och svara an på inre och yttre händelser på nya, möjliggörande sätt.

Genom samma lins kommer vi att börja se våra organisatoriska strukturer och kultur, vad som hjälper oss framåt, och vad som håller oss tillbaka. Vi lär komplexa metoder att låta förändring ske där den är redo att ske. Att jobba med flödet istället för att kämpa emot motstånd.

IMG_6827.JPG
IMG_7094.JPG

Vi bygger det vi gör på en syntes, och sammansmältning av en rad olika forskningsfält, i vilka vi är certifierade för ledande forskare runt om i världen. De vi ser som centrala är utvecklingspsykologi - de gemensamma, psykologiska figurer som alla människor delar; relationell organisationspsykologi, organisationen som ett socialt komplext system samt hållbar förändring av sociala system.

 

Deltagare berättar om upplevelsen att möta sig själv och sina kollegor som “Fullt ut jag”, och hur det öppnar relationen med både sig själv och andra. Vilket I sin tur öppnar för en sannare, djupare utveckling av gruppen och organisationen.

Effekter  ledningsgrupper brukar uppleva är ett sannare, öppnare varande och ledarskap av sig själv och andra. Ur detta växer bland annat bättre dialog, kommunikation och samverkan; öppnande för bättre kontakt människor emellan och skapande av kultur och struktur som möjliggör för vår individuella och kollektiva kraft.

Vi ser effekter i form av större kraft hos individ och grupp, att ur en vidare medvetenhet skapa det som behöver skapas, och inte bara det som förväntas.

De flesta vittnar efter programmen om större lycka, djupare förståelse av sig själv och andra, samt förmåga att leda sig själv och andra i en mer komplex kontext.

Vårt standardupplägg består av 6 moduler, där varje modul centrerar runt en 4h faciliterad live session, och följt av action-baserat lärande i er vardag. 
Inför session tar varje deltagare på egen hand del av ca 30 minuter förinspelad video, som introducerar ramverk och modeller.

Inför och efter modulerna hålls triaddialoger  för att  reflektera över- och integrera modulens innehåll i vardagens utmaningar.

IMG_6738 (1).jpg
IMG_6543 (1).jpg

KONTAKT

Hör av dig, så skapar vi det som är rätt för just er grupp:

karin_and_niklas@intothenew.se

bottom of page