top of page
TEAM-nick-abrams-IKtdqKatKPk-unsplash-1024x662 (2)_edited_edited.jpg

Ledningsgruppsutveckling för människocentrerat ledarskap

Vi är stolta när vi säger att vi är riktigt, riktigt bra på det vi gör.
Och att vi har bevis för det. 

Kraven på ledningsgrupper ökar. Demografin bland de anställda förändras. Komplexiteten i både organisation och omvärld ökar. Så även konkurrensen. Den som bäst möter dessa utmaningar kommer att stå starkare.

 

Vi har skapat evidens för att vägen för att möta dessa utmaningar behöver innefatta att djupare förstå den mänskliga dynamiken och att lära sig navigera i ett komplext system. Och vi kommer fortsätta att lära oss eftersom vi mäter effekterna av allt vi gör.

Vi bygger naturligtvis på samma forskning som i allt annat vi gör: utvecklingspsykologi, relationell organisationspsykologi, komplexa system och hållbar förändring av sociala system.

Forskning som fördjupar förståelsen för de psykologiska och psykoemotionella mönster som vi alla människor delar - våra inre figurer. Hur dessa spelar ut när vi samverkar och organiserar oss, och hur ett mänskligt, komplext system är i sin natur.

I samtliga program kommer vi att stärka den relationella aspekten i ledningsgruppen - the relational attunement. För det finns starkt forskningsstöd i att detta frigör både kraft, ledningsförmåga och förmåga att svara an på vad som faktisk pågår.

Vi har också belägg för att detta frigör kraft i den organisation som leds.

Detta är en resa som kommer att fördjupa individens kontakt med sig själv, gruppens sammanhållning och förmåga att skapa riktning, kontakt, engagemang och resultat i organisationen och i världen.

Så att individer, team och organisation kan växa i hållbar samklang med omvärlden och de ekosystem ni befinner er i.

IMG_4727.JPG
IMG_5854_edited.jpg
Bild2.jpg

Deltagare berättar om upplevelsen att möta sig själv och sina kollegor mer som “Fullt ut jag”, med tillgång till mer av de perspektiv och kraft som gruppen bär.  Vilket I sin tur öppnar för en sannare, djupare utveckling av gruppen och organisationen.

Effekter ledningsgrupper brukar uppleva är:

  • sannare, öppnare ledarskap av sig själv och andra, med tillgång till mer av sig själv, och till gruppens hela förmåga.

  • utvecklad förmåga att se och förändra det i organisationen som faktiskt håller människor och organisationen tillbaka,

  • utvecklad förmåga att skapa kultur och struktur som frigör människors och organisationens kraft.

  • större kraft hos individ och grupp, att ur en vidare medvetenhet skapa det som behöver skapas, och inte bara det som förväntas.

  • ökade resultat i organisationen som leds, ofta genom en födjupad förmåga att lyssna till vad som faktiskt pågår i organisation och ekosystem, samt att svara an på det.

De flesta vittnar också efter programmen om större lycka, djupare förståelse av sig själv och andra, samt förmåga att leda sig själv och andra i en mer komplex kontext.

Våra program för ledningsgrupper bygger från 6 moduler och uppåt. Varje modul centrerar runt en 3h faciliterad live session.
 

Inför varje session tar ni del av 15 till 30 minuter förinspelad video, som introducerar ramverk och modeller.

Efter varje session får ni med er övningar och sätt att integrera ett nytt sätt att leda i er vardag. Vi erbjuder också både triaddialoger och praktiker för att fördjupa och integrera modulens innehåll i vardagens utmaningar.

Vill du ha något som kan göra skillnad på riktigt?
Välkommen att ta kontakt

... så anpassar vi det vi har så att det blir rätt för just er grupp:

karin_and_niklas@intothenew.se

bottom of page