top of page

Möt oss i
öppna sessioner

Välkommen till 1 timmas öppna sessioner där vi i övningar och möten introducerar och upplever olika modeller och ramverk som vi bygger våra program på. 
Sessionen är öppen för alla: för dig som bara är nyfiken, men också för dig som redan gått något av våra program.

Sprid gärna, och bjud in dina vänner!

Tisdag 26:e mars 16:00-17:00

Infinity 8 modellen

Introduktion av Infinity 8: 

En modell för hur vi utvecklas och växer som människor, som också är kraftfull i team- och organisationsutveckling. Vi kommer utforska och uppleva modellen i övningar i par eller triader. 

Torsdag 25:e april 16:00-17:00

Våra inre figurer

Medvetenhet kring de psykologiska mönster, eller inre figurer som vi alla delar, ger ökad självkännedom, förståelse för hur vi interagerar, leder och påverkar oss själva och andra. 

Torsdag 23:e maj 16:00-17:00

SOS-modellen

Introduktion av SOS: Self - Other - System.

Vi kommer i övningar i par eller triader uppleva och utforska hur vi alla är relationerna varelser. Hur Self - Other - System formar och formas av varandra.

bottom of page