top of page

INTO THE NEW

Elevating Leadership – Changing Businesses – Transforming Lives

Vi är ensamma om det vi gör...

... och det vill vi ändra på!

Personlig utveckling, ledarskap och organisation i absolut framkant. 

  

För att bli en lyckligare människa; för att förstå och möta dig själv och andra sannare; för att möta den ökande komplexiteten och förändringstakten i vår värld, bygger vi individ- och ledarutveckling baserat på de utvecklingspsykologiska mönster som vi alla människor delar. Med fördjupad förståelse och upplevelse av hur dessa mönster i varje ögonblick påverkar och formar oss som människor skapas insikt som gör oss helare som människor. Som gör att vi kan forma kultur och struktur i våra organisationer, så att individ, team och organisation kan växa i hållbar samklang.

Detta sammanfogat med kunskapen om att leda och navigera ett komplext, socialt system skapar en unik, djupgående förståelse för individ, grupp och organisation.

Resultatet blir personlig utveckling, ledarutveckling och organisationsprogram i absolut global framkant.

“Senaste 10 åren har jag gått igenom säkert 15 olika ledarskapsprogram. Programmet från Into The New är något annat. Här skapas en djup transformerande förståelse av mig själv, som leder till att jag blir en mer uppskattad ledare, att mina medarbetare utvecklas och att organisationen jag ansvarar för skapar mer värde och växande.”

Image by Kristin Wilson

- Senior ledare, om 9 månaders

Leader Transformation Program

A Conscious Planet
Vår Podcast

Vi spelar ständigt in nya avsnitt av vå pod - A Conscious Planet - där vi delar med oss av vår erfarenhet av att utforska och växa vårt mänskliga medvetande. Både från vår professionella erfarenhet, och från vår egen resa.

Resource Library
Workshops för team, individ och organisation

I vårt arbete växer vi hela tiden vår kunskap och erfarenhet. Kunskap som vi har samlat i validerade verktyg och praktiker, använda av både företag, team och individer. Här delar vi dem med dig.

Awareness Modules
Utforska vad det är att vara människa,
- tilsammans

Anchor 1

Erbjudanden & Program

christopher-campbell-28570-unsplash-TUNN-1024x952.jpg

Holistic Human Development

Holistic Human Development är djupgående personlig utveckling som växer dig som människa och ledare.

Ett program vi gett för grupper online oavbrutet i 4 år.

Ett digitalt, faciliterat program, 6 tillfällen över 8 veckor.

NPS (-100 till +100):  92       Snittomdöme (0 till 10) 9,5

Nästa programstart: 7 mars 2023

 

"Är du nyfiken på din inre resa och vill lära känna dig själv på djupet tillsammans med andra nyfikna, modiga personer. Då kan jag varmt rekommendera Karin & Niklas som dina guider. Med tydlighet och lyhördhet förflyttar de grupper framåt och inåt.  Min bild av jaget, viet och systemet blev mycket mer komplett efter detta program. Tack Karin. Tack Niklas. Och inte minst, tack alla modiga och nyfikna kurskompisar."
- Mattias, Agil Coach

IMG_9448.jpeg

Retreat 12-14 maj 2023

Under vårt retreat på Styrsö 2022 blev vi förälskade i ön. I enkelheten. I skönheten. I att vara i naturen, i stillhet, tillsammans.

12 - 14 maj 2023 åker vi dit igen, för att möta oss själva, genom andra. I samtal, meditation och faciliterade övningar som öppnar hjärtat för vad det är att vara människa. Tillsammans. I stillhet och i rörelse. 

IMG_1929.JPG

Expanding You

Our workshop series, in English, for an international audience, to explore new perspectives and meet yourself and others at a deeper, more loving and compassionate level.

 

Each session introduces a new perspective that we will
explore thru powerful dialogue processes in pairs or
triads. These are practices you can use yourself and
with others for further expansion and growth.

IMG_4968.jpg

Camino Talks - the mystical path -

När vi 2022 vandrade Caminon med en grupp för första gången blev det redan första dagen tydligt hur vi vill göra det.

Camino Talks - the Mystical Path växte fram.

Välkommen!

IMG_4661.JPG

Utveckla ledningsgrupp och organisation, i Åre

Ledningsgruppsutveckling i vildmarken. För att ni ska kunna leda er organisation tryggt in i framtiden. I en resa som startar på insidan, och växer på utsidan.

Ett äventyr, på solid vetenskaplig grund, där vi under ett år varvar lärande och utveckling i er organisation, med vistelser i Åre. Där naturen och äventyret fördjupar både upplevelse och insikt.

IMG_2547.HEIC

Holistic, human centric leadership for the emerging future of organisation

Holistic, human centric leadership for the emerging future of organisation är ett diplomerande 9 månaders, djupt transformerande program för ledare som verkligen vill växa sitt ledarskap, sin organisation samt sitt och andras välmående.

Ett program vi gett för organisationer under 3 års tid.

Ett live, faciliterat program över 9 månader.

NPS (-100 till +100):  94       Snittomdöme (0 till 10) 9,65

Hör av dig, så bokar vi ett samtal.

 

IMG_2468.HEIC

Organisatorisk Transformation

Med utgångspunkt i er ledningsgrupp, hjälper vi er att skifta er organisation genom att stärka det som hjälper er och ändra det som håller er tillbaka.  

 

Vi jobbar med konventionella, och okonventionella metoder i absolut global framkant genom en syntes av en rad forskningsfält från psykologi, vertikal utveckling, den relationella organisationen, 'organisational emergence', 'authentic relating', 'presencing theory', komplex systemteori, självorganiserande system och agilitet.

 

Välkommen att höra av dig så utforskar vi tillsammans!

Erbjudanden & Program

Vad säger våra deltagare?

"Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en lyckligare människa, en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!"
- Henrik, Senior ledare

"

“Wow! Är det den här typen av ledare vi får genom Into The New’s program. Förutom förmågan till klarsynt ifrågasättande ser jag en utvecklad förmåga till att hålla många relevanta perspektiv samtidigt samt både vilja och förmåga till samskapande av lösningar i en gemensam riktning.”
- “HR business partner”, om två av deltagarna i Visionary Leadership Program

"Holistic Human Development är ett program som har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare

"Som någon som inte direkt aktivt arbetat med min personliga utveckling tidigare kan jag inte annat än att uppmuntra dig i en liknande situation att ta steget. Jag är oerhört mycket lyckligare både privat och professionellt efter jag avslutat programmet, och då var det bra redan innan!"

- Simon, Produktchef

"

Elevating Leadership

Vi formar dagens ledarskap för framtiden.  Ett ledarskap som låter individer, team och organisation växa i samklang. Ett ledarskap som i en komplex och snabbt föränderlig värld låter oss navigera utifrån det som pågår just nu, med vetskap om att nuet också formar och förändrar framtida förutsättningar. 

När vi jobbar med ledarutveckling jobbar vi transformerande, för att nå djupare, bestående insikter om oss själva, andra och omvärlden.  För att kunna leda utifrån hur människor faktiskt fungerar. Utifrån vad som faktiskt pågår. Tillsammans. 

När vi ökar medvetenheten och närvaron hos ledare och ledningsteam ökar vi också förmågan att se vad som pågår. Med ökad medvetenhet skapar vi insikt och kraft för förändring. Där det mänskliga växandet får skapa kultur och struktur som stöttar. 

 

Där individ, team och organisation stärker varandra. Där vi tillsammans gör saker från en sann intention. Och lär. Och utvecklas. Där vi mår bättre, och presterar bättre. Där vi vågar öppna upp, och tillsammans lyssna till hur nästa steg ska tas. För dig, de du leder och din organisation.

Changing Businesses

Vi hjälper företag att utvecklas. För att bygga organisationer som skapar växande och utveckling. Av individen, teamen och organisationen.  Vi gör det med utgångspunkt i människan. För organisering är relationell i sin natur.

När vi ökar medvetenheten om de psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi öka förståelsen för vilka delar i vår organisatoriska struktur och kultur som hindrar oss att nå dit vi vill, och vilka som hjälper oss. 

Vi kan då kontinuerligt förändra det som inte hjälper, och stärka det som hjälper oss. Med bred och djup erfarenhet av den nya tidens organisation, guidar vi er, och skapar tillsammans förutsättningar för en organisation med en struktur och kultur som bygger. Där organisation, team och människa växer i samklang med vår föränderliga värld. 

Vi har gjort det med företag i agila transformationer, i transformationer mot teal eller i löpande utveckling av verksamheten. 

Transforming Lives

Förmågan att leda sig själv och andra är starkt knuten till ökad självkännedom och självacceptans. Till och med självkärlek.  Där alla aspekter av att vara människa får plats, accepteras och uppskattas.

 

När vi får hjälp att se och förstå de inre psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi börja möta oss själva på ett djupare plan. När vi möter och integrerar dessa mönster får vi också full tillgång till att använda och leva dem. Vi får tillgång till hela oss själva, och ökar vårt avtryck. Då kan vi också börja möta andra mer sant. Och hela livsupplevelsen växer.

Med ökad medvetenhet, ett öppnare hjärta och en tydligare inre kompass blir möten och relationer mer autentiska. Mer meningsfulla. Mer livfulla. 

Många upplever att detta ger en mer harmonisk och lustfylld livsupplevelse.  Inte bara på jobbet utan i alla delar och i alla relationer i livet.

Horisontell och vertikal utveckling

Horisontell utveckling ger ny kunskap, nya färdigheter och metoder. Våra modeller och metoder kommer ifrån forskningen om ledarskap inom sociala och adaptiva system samt utvecklingspsykologin. Det finns många bra aktörer runt oss som tar fram och kan förmedla ny kunskap och metoder för bättre ledarskap, det är bra, så ska det vara. 

Med vertikal utveckling menar vi att jobba med en djupgående förståelse och upplevelse om vad det är att vara människa. Människa tillsammans med andra människor. I organisationer och en värld som består av möten. Att genom dessa möten vidga perspektiv, och se, tolka och agera tillsammans med andra i en djupare kontakt och sanning. Att utifrån en ökad medvetenhet och närvaro verkligen komma ”outside the box”. Eller kanske snarare “there is no box”.

Vertikal utveckling öppnar upp för nya möjligheter till en god djupgående förändring, transformation. Transformation på insidan för förändring och växande på utsidan. För att skapa den verklighet vi hoppas på och känner är möjlig.

I våra program väver vi horisontell och vertikal utveckling på ett sätt som skapar djupare transformation.

För hållbara individer, i hållbara sociala och organisatoriska system.  För en hållbar värld.

 

Växlandet mellan, eller snarare vävandet av horisontell och vertikal utveckling gör att det vi gör ligger i absolut global framkant.

Vad vi kan göra för din organisation

Vi ser varje organisation som ett komplext adaptivt system. Ett relationellt system. Vi guidar dig genom en transformerande process där vi utforskar de viktigaste nycklarna för att leda och forma 2000-talets relationella organisation. Genom att integrera olika vetenskapliga områden inom ledarskap och sociala system, formas en djupare förståelse för hur vi som människor relaterar, samarbetar och skapar värde i ett socialt, organisatoriskt sammanhang.

 

Vad blir effekten för dig och dina andra?

I programmen kommer ni som ledare öka er förmåga att se, känna och förstå den organisation ni leder ur fler perspektiv. Att upptäcka de delar av organisationens kultur och struktur som för närvarande håller er tillbaka från att nå era ambitioner. Och att saminitiera och samskapa förändring av den kulturen och strukturen, för att låta en organisation formas där individer, team och organisatoriska resultat kan växa tillsammans.

 

Det finns inga "One size fits all"-lösningar för organisationer. Det finns dock solida och mycket användbara vetenskapliga grunder att bygga på för att låta organisationens struktur och kultur växa fram.  Växa ur behov i nuet, baserat på hur människor, grupper och system vävs samman och utvecklas.

Fästpunkt 3

Videointroduktioner

Här hittar du introduktioner till de vetenskapliga ramverk vi bygger det vi gör på. För djupare introduktioner är du välkommen till våra Awareness Modules