top of page

INTO THE NEW

Leadership – Businesses – Lives

Den här sidan handlar om dig...

... om hur din inre utveckling skapar kraft i din yttre värld.

Din största gåva till världen är att vara du. Att vara allt du är, och släppa fram mer av det som är genuint du. Ju djupare du gör det, desto mer kraft får du tillgång till. Som människa och ledare.

 

Vi guidar transformerande inre resor genom en syntes av forskningsfälten utvecklingspsykologi, relationell organisationspsykologi, komplexa system, hållbar förändring av sociala system, samt emergenta fenomen.

Vi använder denna forskning för att utforska, möta och förstå oss själva. Att möta varje del av oss själva med ett öppet hjärta. Och när vi gör öppnar vårt medvetande upp för expansion. Vi läker och integrerar. Vi växer inifrån och ut, i det som är vårt unika jag, i våra talanger och gåvor. Som individer växer vi. Och öppnar för en upplevelse av djupare mening, tillfredställelse och kärlek.

När detta förs in i en organisation frigörs en kollektiv kraft, och häpnadsväckande resultat följer, för individer, team och resultat. Det är otroligt vackert. Och vi har sett det hända. Om och om igen.

Aboozar.jpg

 "I have attended over 30 courses over my 20+ years in my work life. Many of them were leadership courses. This program is without ANY competition the best I have ever done! And everyone who attended knows why!

It goes deep into human nature and being human together. The implications
of that for leadership and organization...  Invaluable!  Both privately and as a leader!"

 

- Aboozar Zaarini, Manager of AI, Data Science & Machine Learning

Diplomerad i vårt 9 månadersprogram

Program, kurser, retreats...

Här hittar du våra program, retreats och resor.
När du vill ha en guidad resa in i dig själv, för att skapa kraft i din yttre värld.

Fria Resurser

Här delar vi allt vi gör: videobaserade minikurser för inre reflektion och yttre samverkan, alla våra övningar och workshops, whitepapers, intervjuer, vår podd och några meditationer.

Öppna Sessioner online

Du är alltid välkommen till någon av våra öppna sessioner, där vi introducerar något av fälten vi jobbar med i en workshop

Anchor 1

Erbjudanden & Program

christopher-campbell-28570-unsplash-TUNN-1024x952.jpg

Holistic Human Development

Holistic Human Development är djupgående personlig utveckling som växer dig som människa och ledare.

Ett program vi gett oavbrutet sedan 2020.

Ett digitalt, faciliterat program, 6 tillfällen över 8 veckor.

NPS (-100 till +100):  92       Snittomdöme 9,5 (av 10)

  

 "Min upplevelse är att jag kan nå djupare i detta virtuella format än jag hade kunnat i fysiskt möte. Ingenjören i mig jublar över er hållande struktur och kompromisslösa genomarbetning av varje detalj. Samtidigt som ni guidar oss alla att i detta göra en själslig resa.  Djupt imponerande, och med djup tacksamhet.

- Johan,  VD

IMG_9448.jpeg

Retreat 17-19 maj 2024

Under vårt retreat på Styrsö 2022 blev vi förälskade i ön. I enkelheten. I skönheten. I att vara i naturen, i stillhet, tillsammans.

17 - 19 maj 2024 åker vi dit igen, för att möta oss själva, genom andra. I samtal, meditation och faciliterade övningar som öppnar hjärtat för vad det är att vara människa. Tillsammans. I stillhet och i rörelse. 

IMG_6643.JPG

En halvdags introducerande workshop

Under en halvdag får ni uppleva oss och de fält som är avgörande för framgångsrikt ledarskap, genom en workshop i din ledningsgrupp. Ni ges en upplevelse- och dialogbaserad insikt i de viktigaste mänskliga och sociala aspekterna för att leda, organisera och samverka.

IMG_4661.JPG

Transformerande ledningsgrupps-utveckling i vildmarken

Vi erbjuder ett äventyr på stark vetenskaplig bas, där vi alternerar lärande och utveckling i er organisation med vistelser i naturen.

Programmet består av tre fristående moduler med syfte att skapa förutsättningar för människa och organisation att växa i hållbar samklang med systemet vi verkar i och hela vår omvärld. För att ni ska kunna leda er organisation tryggt in i framtiden.

IMG_4968.jpg

Camino Talks - the mystical path -

 Camino de Santiago 19 - 25 september 2024.  

En enskild och gemensam resa för att öppna upp för en djupare kontakt med dig själv. En djupare kontakt med livet, med andra och med din väg. En faciliterad resa i en veckas vandring längs Caminon. Där rörelse och stillhet inte är motsättningar. I reflektion, meditation, samtal och övningar. Där vi i varje steg är framme

IMG_6738 (1).jpg

Utveckling Ledningsgrupp

Vårt program för ledningsgrupper är byggt på forskning kring mänsklig- och organisationspsykologi, samt komplexa, relationella, adaptiva system. Fokus ligger på att fördjupat förstå människan i systemet, de psykologiska dynamiker som alla människor delar. När vi gör det kan vi frigöra den kraft som finns i organisationen.

IMG_2450.jpg

Spirituellt födjupande vandringar för privata grupper

När vi vandrat Caminon har vi upptäckt naturens mystik, och kraften i att där göra en inre resa tillsammans, i rörelse.

Vi får ibland frågan om vi kan ta privata grupper, kanske ett kompisgäng, på en meditativ, spirituellt fördjupande vandring. Och såklart gör vi det.  Kanske i Sverige. Kanske någon annanstans. Bilden är från Fulufjällets Nationalpark.

Hör av dig så pratar vi.

IMG_2547_edited_edited.jpg

Holistic, human centric leadership for the emerging future of organisation

Ett djupt transformerande, live faciliterat program över 9 månader som vi har drivit med organisationer sedan 2019.

"This program is one of the most important keys for this company, whichever strategy we set for the future."

- Gunnar, Engineering Manager

NPS (-100 to +100):  87       Deltagarvärde : 9,7 (av 10)

IMG_6705.JPG

Tailor Made...

Vill du ha något alldeles eget, eller utforska hur vi bäst kan skapa värde tillsammans för er? Välkommen att höra av dig så utforskar vi tillsammans!

Erbjudanden & Program

Vad säger våra deltagare?

"Jag har blivit en bättre och mer uppskattad ledare. Men vad som är oväntat är att jag har blivit en lyckligare människa, en bättre man och mer närvarande far till mina barn. Det är fantastiskt!"
- Henrik, Senior ledare

"

“Wow! Är det den här typen av ledare vi får genom Into The New’s program. Förutom förmågan till klarsynt ifrågasättande ser jag en utvecklad förmåga till att hålla många relevanta perspektiv samtidigt samt både vilja och förmåga till samskapande av lösningar i en gemensam riktning.”
- “HR business partner”, om två av deltagarna i Visionary Leadership Program

"Holistic Human Development är ett program som har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare

"Som någon som inte direkt aktivt arbetat med min personliga utveckling tidigare kan jag inte annat än att uppmuntra dig i en liknande situation att ta steget. Jag är oerhört mycket lyckligare både privat och professionellt efter jag avslutat programmet, och då var det bra redan innan!"

- Simon, Produktchef

"

"I allt vi gör skapar vi en djupgående, integrerad förståelse och upplevelse av vad det är att vara människa. Tillsammans med andra människor. I organisationer och en värld som består av möten. Att vidga perspektiv. Att se, tolka och agera tillsammans med andra i en djupare kontakt och sanning. Att utifrån en ökad medvetenhet och närvaro inse att “there is no box”.

I våra program väver vi ett antal forskningsfält och adderar vår erfarenhet av vad som fungerar på ett sätt som skapar djupare transformation.  Som öppnar för mer autenticitet och kärlek, för hållbara sociala och organisatoriska system.  För en hållbar värld. Det vi gör ligger i absolut global framkant! Och för det känner vi en ödmjuk, jublande tacksamhet."

- Karin & Niklas

"

IMG_4661_edited.jpg

Kontemplation under Årevistelse

"

IMG_6329_edited.jpg

Matlagning på vårt retreat nära Koster.

Människocentrerad Teamutveckling

Här leder vi ett av våra väldigt uppskattade digitala program för mänsklig utveckling. (Och i de sessionerna tar vi förstås inte bilder)

Elevating Leadership

Vi formar dagens ledarskap för framtiden.  Ett ledarskap som låter individer, team och organisation växa i samklang. Ett ledarskap som i en komplex och snabbt föränderlig värld låter oss navigera utifrån det som pågår just nu, med vetskap om att nuet också formar och förändrar framtida förutsättningar. 

När vi jobbar med ledarutveckling jobbar vi transformerande, för att nå djupare, bestående insikter om oss själva, andra och omvärlden.  För att kunna leda utifrån hur människor faktiskt fungerar. Utifrån vad som faktiskt pågår. Tillsammans. 

När vi ökar medvetenheten och närvaron hos ledare och ledningsteam ökar vi också förmågan att se vad som pågår. Med ökad medvetenhet skapar vi insikt och kraft för förändring. Där det mänskliga växandet får skapa kultur och struktur som stöttar. 

 

Där individ, team och organisation stärker varandra. Där vi tillsammans gör saker från en sann intention. Och lär. Och utvecklas. Där vi mår bättre, och presterar bättre. Där vi vågar öppna upp, och tillsammans lyssna till hur nästa steg ska tas. För dig, de du leder och din organisation.

Changing Businesses

Vi hjälper företag att utvecklas. För att bygga organisationer som skapar växande och utveckling. Av individen, teamen och organisationen.  Vi gör det med utgångspunkt i människan. För organisering är relationell i sin natur.

När vi ökar medvetenheten om de psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi öka förståelsen för vilka delar i vår organisatoriska struktur och kultur som hindrar oss att nå dit vi vill, och vilka som hjälper oss. 

Vi kan då kontinuerligt förändra det som inte hjälper, och stärka det som hjälper oss. Med bred och djup erfarenhet av den nya tidens organisation, guidar vi er, och skapar tillsammans förutsättningar för en organisation med en struktur och kultur som bygger. Där organisation, team och människa växer i samklang med vår föränderliga värld. 

Vi har gjort det med företag i agila transformationer, i transformationer mot teal eller i löpande utveckling av verksamheten. 

Transforming Lives

Förmågan att leda sig själv och andra är starkt knuten till ökad självkännedom och självacceptans. Till och med självkärlek.  Där alla aspekter av att vara människa får plats, accepteras och uppskattas.

 

När vi får hjälp att se och förstå de inre psykologiska mönster vi alla människor delar kan vi börja möta oss själva på ett djupare plan. När vi möter och integrerar dessa mönster får vi också full tillgång till att använda och leva dem. Vi får tillgång till hela oss själva, och ökar vårt avtryck. Då kan vi också börja möta andra mer sant. Och hela livsupplevelsen växer.

Med ökad medvetenhet, ett öppnare hjärta och en tydligare inre kompass blir möten och relationer mer autentiska. Mer meningsfulla. Mer livfulla. 

Många upplever att detta ger en mer harmonisk och lustfylld livsupplevelse.  Inte bara på jobbet utan i alla delar och i alla relationer i livet.

Vad vi kan göra för din organisation

Vi ser varje organisation som ett komplext, socialt, adaptivt system. Ett relationellt system. När vi jobbar med organisationsutveckling utgår vi alltid ifrån den egna, inre utvecklingen som ledare, ledningsgrupp och människa. För inre transformation skapas djupgående kraft för förändring. Genom att integrera olika vetenskapliga områden inom ledarskap och sociala system, formas en djupare förståelse för hur vi som människor relaterar, samarbetar och skapar värde i ett socialt, organisatoriskt sammanhang.

 

Vad blir effekten för dig och dina andra?

De som deltagit i våra program vittnar om att ha utvecklat helt nya sätt att se och förstå organisationen på. Nya sätt som kompletterar de redan inlärda. Ny sätt lyssna till, forma och samskapa förändring av det som håller tillbaka. Ny medvetenhet i att stärka och släppa fritt det som möjliggör. Med ökad samhörighet och mänsklig kontakt som följd. Med ökad samsyn och öppenhet för vägen framåt guidad av syfte och ramar. Med ökat engagemang,  agilitet, kreativitet och livsglädje som effekt.

Och naturligvis leder detta till ökade resultat, som en effekt av att vi tillsammans lägger fokus på det som är viktigt på riktigt: människan.

 

Det finns inga färdiga recept. Inga "One size fits all"-lösningar för organisationer. Det finns dock solida och mycket användbara vetenskapliga grunder att bygga på för att låta organisationens struktur och kultur växa fram.  Växa ur behov i nuet, baserat på hur människor, grupper och system vävs samman och utvecklas.

Fästpunkt 3

Videointroduktioner

Här hittar du introduktioner till de vetenskapliga ramverk vi bygger det vi gör på. För djupare introduktioner är du välkommen till våra Awareness Modules