top of page

En guidad resa in i kraften av
att vara fullt ut du

Känner du att du har mer att ge - från en djupare sanning?

Längtar du efter att vila i dig själv - precis som du är?

Vill du hitta kraften i mötet med andra?

Program faciliterat live över Zoom

8 veckor, 6 sessioner à 3 hr

Programplattform med video och skrivet material

"En väldigt stark upplevelse. Jag har fått insikter som hjälper mig att bättre förstå mig själv, varför jag agerar som jag gör och hur jag påverkar och påverkas av min omgivning. Men också hur jag konkret kan vara mer i linje med vem jag egentligen är, mer autentisk, och den enorma kraften i detta."
- Patrik Bjöörn, Egenföretagare

Ett program byggt på en syntes av forskningsfälten utvecklingspsykologi, relationella sociala system, komplexa adaptiva system, samt hållbar social förändring.

Vi är certifierade i samtliga.

Gå vidare...


Vi mäter allt vi gör!


Net Promoter Score (140 omdömen)
92 ( -100 till +100)

Snittbetyg (140 omdömen)
9,5 (av 10)

Effekter för dig

- Genom utvecklingspsykologin kommer du att möta och lära känna de inre psykologiska figurer som alla människor delar, och uppleva att vi människor inte är en, utan en komposition av många inre figurer, viljor, tillstånd, känslor.

- Genom de andra forskningsfälten kommer du att djupare förstå hur vi människor fungerar tillsammans, och hur vi kan skapa system som möjliggör möten, kreativitet och växande.

- Programmet skapar en djupare förståelse av dig själv, av andra och av hur vi fungerar tillsammans.

- Detta kommer att tillgängliggöra din inneboende kraft, och stärka ditt ledarskap av dig själv och andra.


Välkommen!

Karin & Niklas

bottom of page