top of page
Human splash.jpg

Holistic Human Development

Transform yourself, to transform the world you are in -

"

Min upplevelse är att jag kan nå djupare i detta virtuella format än jag hade kunnat i fysiskt möte.

Ingenjören i mig jublar över er hållande struktur och kompromisslösa genomarbetning av varje detalj. Samtidigt som ni guidar oss alla att i detta göra en själslig resa.  Djupt imponerande, och med djup tacksamhet.

- Johan

"

Holistic Human Development är ett program utformat för att verkligen möta dig själv på djupet. Att växa din självacceptans och självkärlek, och på så sätt också fördjupa förståelsen för andra och dynamiken i all mänsklig interaktion.
En djupare integration kommer att stärka din förmåga att på ett autentiskt sätt möta både dig själv och andra. En fördjupad förståelse för mänskliga relationer hjälper dig att stärka ditt ledarskap i självorganisering, agilitet, samskapande och emergens.


Programmet är en faciliterad resa in i jaget, byggd på tillämpad forskning.
Vi har gett det i 4 år och kontinuerligt validerat programmet mot dess intention med hjälp av undersökningar och intervjuer.

 

I programmet utforskar vi, och möter, de utvecklingspsykologiska mönster vi alla människor delar, och söker guldet i dem - vår vertikala utveckling . När vi lär känna och integrera dessa ökar vår självkännedom  och närvaro, och även förståelsen för och förmågan att möta andra.  Vi utforskar också forskningsfält från den relationella organisationen samt metoder för att leva och leda i komplexa adaptiva system - som kännetecknar både samhälle och organisationer av idag.  Genom detta stärks din förmåga att se och möta möjligheter och  utmaningar med större klarhet och kreativitet, men framförallt vittnar tidigare deltagare om ökad livsglädje och kärlek.

 

Detta är en inre resa. När du möter och integrerar dig själv öppnar du för ett skifte mot en större medvetenhet. En större medvetenhet som kommer att märkas i det egna välbefinnandet, i interaktionen med andra och i samspelet med din systemet och din omvärld. Allt börjar med dig.

 

Du kommer att få en upplevd, fördjupad introduktion och personlig resa baserad på forskningsfälten vertikal utveckling, den relationella organisationens psykologi, 'organisational emergence', 'authentic relating', 'presencing theory', komplex systemteori & neurovetenskap.

 

Efter programmet är du välkommen in i Transformation Tribe – ett community där vi möts var 5:e vecka för att fortsätta växa. Tillsammans.

Holistic Human Development är en varsam och djup, integrerande resa för dig som är redo att växa. För att leda dig själv och andra från en sannare plats.”

Programdatum:

Vår 2023: Tisdagar kl 15:15-18:15     7/3, 14/3, 28/3, 4/4, 18/4, 25/4
Hummingbird-small-1024x666_edited.jpg

Att öppna upp för Transformation

Under programmet guidar vi dig genom en transformerande process där vi utforskar de viktigaste nycklarna för att se, möta och integrera större delar av dig själv. För att kunna vara mer av hela du, i hela livet. För att kunna bidra med hela din palett av gåvor och förmågor till dig själv och andra.  

 

Alla människor utvecklas enligt vissa givna mönster. Genom olika psykologiska utvecklingsstadier. Som vuxna bär vi alla på vår inre, egocentrerade, ibland lite rädda 6-åring. På vår lite ängsliga, konflikträdda, ibland självförminskande tonåring. På vår bevissökande, ibland detaljkontrollerande expert. På vår prestationsstyrda, tidsjagande Achiever, som längtar efter större mening. Vi jobbar inte med personliga barndomstrauman, utan med de generella, gemensamma mönster som vi alla bär på. Och i den gemenskapen kan vi utvecklas tillsammans.

 

Vi har lärt oss att vertikal utveckling handlar om att möta sig själv. Hela sig själv. Genom att lära känna våra inre figurer, och möta dem med ett öppet hjärta kan vi också börja integrera dem. När vi gör det läker vi så att vi inte längre triggas in i omedvetna, reaktiva känslor och beteenden. Vi får också tillgång till alla de gåvor och förmågor vi bär. Vi blir helare. Och i det öppnar vi upp för att växa det postkonventionella varandet. Att se oss själva, andra och världen med nya ögon. Vi möter andra helare, mer autentiskt, och vi ser de system vi är i med nya ögon, vilket öppnar upp för nya, mer hållbara lösningar.

 

Vi kommer också att fördjupat introducera de viktigaste fälten för att leva i, leda och forma den moderna, relationella organisationen. Vi kommer att utforska och integrera vetenskapliga fält inom vertikal utveckling, sociala system, den relationella organisationen och komplexa adaptiva system för att skapa en djupare förståelse av hur vi som människor relaterar, samarbetar och skapar värde i ett socialt, organisatoriskt sammanhang.

 
I programmet kommer du att växa dina förmågor att se, känna och förstå den organisation du leder. Att upptäcka delar av den kultur och struktur som för närvarande håller er tillbaka från att nå era mål. Att samskapa förändring av den kulturen och strukturen, för att skapa ett organisatoriskt system där individer, team och organisatoriska resultat kan växa tillsammans i harmoni med samhället.

 

Programmet löper över sex tretimmars sessioner. Vi arbetar med metoden Action – Reflection – Learning. Insikter integreras när vi först upplever något (action), får hjälp att tillsammans reflektera över upplevelsen (reflection) och sedan lär känna teorierna och forskningen bakom (learning).

I programmet kommer du att...

SELF

- hur du känner, förstår och möter dig själv -

… utforska och lära känna de vertikala utvecklingsstadierna inom dig själv, för att förstå, integrera och få tillgång till mer av dig själv

 

… fördjupa din förmåga att medvetet kunna se, förstå och navigera det som sker i dig, i andra och i systemet du är i – i varje givet ögonblick

... öka din medvetenhet om hur du, i varje givet nu, skapar, samskapar och skapas av dig själv, andra och systemet

 ... utforska den oscillation som leder vår utveckling, och i det öppna för det du är redo att låta växa och möta det du är redo integrera eller släppa taget om

... utforska hur du lyssnar efter, växer och ger dina gåvor till världen

OTHER

- din förståelse för, och relation med andra - 

… öka din medvetenhet om hur våra inre psykologiska figurer fungerar och påverkar i dynamiken med andra

… öka din förståelse för andras

perspektiv,  triggad rädsla och behov,

för att på ett autentiskt sätt hitta verkligt engagemang tillsammans

…fördjupa förståelsen för hur er kultur (hur ni är med varandra) kan skapa motstånd eller låsningar, och hur ni kan öppna upp för kontakt

… utforska hur er kollektiva medvetenhet kan guida er i ’co-emergence’ – samskapad förändring utifrån de behov och möjligheter som finns i systemet just nu

… växa din förmåga att stötta andra i deras utveckling

SYSTEM

- hur du möter och formar din omvärld - 

… skapa medvetenhet om hur struktur och kultur kan trigga rädslan i våra inre psykologiska figurer, eller frigöra kraft 

… använda denna medvetenhet för att forma ett system som i mindre utsträckning triggar rädsla, vilket öppnar för individer, team och organisation att växa i hållbar harmoni

… fördjupa din förståelse för dynamiken SELF - OTHER - SYSTEM utifrån den relationella organisationens psykologi

Vad säger våra deltagare?

"En väldigt stark upplevelse. Jag har fått insikter som hjälper mig att bättre förstå mig själv, varför jag agerar som jag gör och hur jag påverkar och påverkas av min omgivning. Men också hur jag konkret kan påverka hur jag är framåt, att vara mer i linje med vem jag egentligen är, att vara autentisk i större utsträckning och den enorma kraften i detta. Tacksam!"

- Patrik, Affärsutvecklare & Meditationslärare

"

"Är du nyfiken på din inre resa och vill lära känna dig själv på djupet tillsammans med andra nyfikna och modiga personer. Då kan jag varmt rekommendera Karin & Niklas som dina guider. Med tydlighet och lyhördhet förflyttar de grupper framåt och inåt. Vi vågar syna skuggorna och integrera de lärdomar som finns som vi kanske idag har lagt ett lock på. Min bild av jaget, viet och systemet blev mycket mer komplett efter detta program. Tack Karin. Tack Niklas. Och inte minst, tack alla modiga och nyfikna kurskompisar."
- Mattias, Agil Coach

"Programmet har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare

"Som någon som inte direkt aktivt arbetat med min personliga utveckling tidigare kan jag inte annat än att uppmuntra dig i en liknande situation att ta steget. Jag är oerhört mycket lyckligare både privat och professionellt efter jag avslutat kursen, och då var det bra redan innan!"

- Simon, Produktchef

NPS: 92

 

Average Attendee Rating: 9,5 (of 10)

"

HHD -Så här går det till

Såhär går det till

Programmet ges över videomötesplattformen Zoom. Under 3 timmar med en kortare paus i mitten.

Varje tillfälle centrerar kring ett av de 6 utvecklingsstadier som vi går igenom. Du får ta del av både teori och övningar, i en beprövat effektiv mix.

 

Vi arbetar med verktyg som meditation, självreflektion och gruppdialog för att förstärka och integrera insikter och lärdomar. Kombinationen av egen reflektion, att dela egna insikter och få ta del av andras perspektiv möjliggör ett fördjupat lärande som accelererar din utveckling. Emellan tillfällena kommer du att få övningar och reflektioner för att fördjupa och integrera lärdomar och förankra insikter och vanor i din vardag. 

 

Efter programmet har du med dig kunskap, verktyg och metoder för att kunna jobba vidare på egen hand. Resan slutar inte här. Den börjar här!

  

Våra program bygger på, och kombinerar forskning från domänerna vuxenutvecklingspsykologi, relationell gestaltpsykologi, hållbar social förändring, neurovetenskap. Det är vi ensamma om i världen, enligt de ledande forskare i USA och England som vi samarbetar med.

Dag 1 – Expanding Consciousness

Öppna för att använda dina 4 ways of knowing
Utforska ditt “fluid self”
Utforska din intention och din längtan
Evighets 8an – en modell för utveckling
Self – Other – System och "the Field"
Discovery Dialogue – Perspektivtagande genom de vertikala stadierna 
Utforska din Opportunist

Dag 4 – Expanding Fulfillment

Utforska dina gåvor till världen

Vilken värld vill du vara med och skapa?
Dynamiken rädsla - längtan, som ett sätt att växa
Discovery Dialogue – Rädsla genom de vertikala stadierna
Utforska din Achiever

Dag 2 – Expanding Presence

Presencing – Navigera genom upplevelsen av nuet
Inre förstärkningsloopar – externa händelser

Circle of impact / influence / concern
Utforska din längtan och din rädsla
Discovery Dialogue – Läkning och integration genom de vertikala stadierna
Utforska din Diplomat
Stories för att utforska värderingar och normer

Dag 5 – Expanding Light

Utforska rädslor som håller dig tillbaka
Utforska din inre ledare
Discovery Dialogue: Intention – Action – Reflection – Learning 
Single, double, triple loop awareness
Utforska din Redefining
Vilket du håller på att födas?

Hur kan du skapa utrymme för dig själv att växa?

Dag 3 – Expanding Self

Utforska personliga värderingar
Värderingar och Evighets 8an
En känslomässig resa och speglingens kraft
Känslor och välbefinnande - som verklighet och 'constructs'
Discovery Dialogue – Makt genom de vertikala stadierna
Utforska din Expert

Dag 6 – Expanding Into The New

Discovery Dialogue – Att leda genom de vertikala stadierna

Power vs Force
Utforska Transforming
Från svar till frågor. Att leda genom Uppmärksamhet (attention).
'Constructs', gamla sanningar och förenande av paradoxer.

Utforska 'Attachments' som regimbevarande mönster.
Återbesök ditt “fluid self”

Kommande programstart: 7/3 2023

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det viktiga!
Känner du att du ska delta är det viktigare för oss att möta dig så att du kan det.
Kan du betala fullt är det fantastiskt. Det ÄR värt det.
Och även fullpris är billigt givet innehållet.
Men kan du inte det så hör av dig. Så länge helheten går ihop så löser vi det.

Företagspris

19900 kr exkl. moms 

 

Och känns det för dyrt ... : hör av dig, så hittar vi en lösning.

Pris för privatpersoner:

7900 kr inkl. moms

 

...och vi har alltid några platser för 4900 när ekonomin inte riktigt finns, och ett par platser nästan gratis till dig utan inkomst när vi har möjlighet till det.

Pris för enmansbolag och startups:

12900 kr exkl. moms 

 

...och vi har företagare som betalar 10900, när 12900 känns för mycket.
Och känns det för dyrt ... : hör av dig, så hittar vi en lösning.

Här är en infobroschyr i pdf om du vill dela med någon

bottom of page