christopher-campbell-28570-unsplash-TUNN-1024x952.jpg

Transformerande Start

En varsam och djup, integrerande resa för dig som är redo att växa för att leda dig själv och andra från en sannare plats

 Transformerande Start är verkligt modern individ- och ledarutveckling, som växer dig som människa och ledare.

I programmet utforskar vi, och möter, de utvecklingspsykologiska mönster vi alla människor delar, och söker guldet i dem - vår vertikala utveckling . När vi lär känna och integrera dessa ökar vår självkännedom  och närvaro, och även förståelsen för och förmågan att möta andra.  Vi utforskar också forskningsfält från den relationella organisationen samt metoder för att leva och leda i komplexa adaptiva system - som kännetecknar både samhälle och organisationer av idag. 

 

Genom detta stärks din förmåga att se och möta möjligheter och  utmaningar med större klarhet och kreativitet - att frgöra din inneboende kraft som människa och ledare.  Transformerande Start hjälper dig att öppna upp för allt du kan vara. Det handlar om att att transformera dig själv för att transformera den värld du lever i.

 

Detta är en inre resa. När du möter och integrerar dig själv öppnar du för ett skifte mot en större medvetenhet. I det utvecklar du också de mentala och emotionella förmågor som skapar ett framgångsrikt, autentiskt ledarskap i vår komplexa, snabbt föränderliga värld. Allt börjar med dig.

 

Du kommer att få en fördjupad introduktion och personlig resa baserad på forskningsfälten vertikal utveckling, den relationella organisationen, 'organisational emergence', 'authentic relating', 'presencing theory', komplex systemteori, neurovetenskap..

 

Efter programmet är du välkommen in i Transformation Tribe – ett community där vi möts var 5:e vecka för att fortsätta växa. Tillsammans. 

”Transformerande Start är en varsam och djup, integrerande resa för dig som är redo att växa. För att leda dig själv och andra från en sannare plats.”

Programdatum:
Vår 2023: Tisdagar kl 15:15-18:15     7/3, 14/3, 28/3, 4/4, 18/4, 25/4
Hummingbird-small-1024x666_edited.jpg

Att öppna upp för Transformation

Under programmet guidar vi dig genom en transformerande process där vi utforskar de viktigaste nycklarna för att se, möta och integrera större delar av dig själv. För att kunna vara mer av hela du, i hela livet. För att kunna bidra med hela din palett av gåvor coh förmågor till dig själv och andra.  

 

Alla människor utvecklas enligt vissa givna mönster. Genom olika psykologiska utvecklingsstadier. Som vuxna bär vi alla på vår inre, egocentrerade, ibland lite rädda 6-åring. På vår lite ängsliga, konflikträdda, ibland självförminskande tonåring. På vår bevissökande, ibland detaljkontrollerande expert. På vår prestationsstyrda, tidsjagande Achiever, som längtar efter större mening. Vi jobbar inte med personliga barndomstrauman, utan med de generella, gemensamma mönster som vi alla bär på. Och i den gemenskapen kan vi utvecklas tillsammans.

 

Vi har lärt oss att vertikal utveckling handlar om att möta sig själv. Hela sig själv. Genom att lära känna våra inre figurer, och möta dem med ett öppet hjärta kan vi också börja integrera dem. När vi gör det läker vi så att vi inte längre triggas in i omedvetna, reaktiva känslor och beteenden. Vi får också tillgång till alla de gåvor och förmågor vi bär. Vi blir helare. Och i det öppnar vi upp för att växa det postkonventionella varandet. Att se oss själva, andra och världen med nya ögon. Vi möter andra helare, mer autentiskt, och vi ser de system vi är i med nya ögon, vilket öppnar upp för nya, mer hållbara lösningar.

 

Vi kommer också att fördjupat introducera de viktigaste fälten för att leva i, leda och forma den moderna, relationella organisationen. Vi kommer att utforska och integrera vetenskapliga fält inom vertikal utveckling, sociala system, den relationella organisationen och komplexa adaptiva system för att skapa en djupare förståelse av hur vi som människor relaterar, samarbetar och skapar värde i ett socialt, organisatoriskt sammanhang.

 
I programmet kommer du att växa dina förmågor att se, känna och förstå den organisation du leder. Att upptäcka delar av den kultur och struktur som för närvarande håller er tillbaka från att nå era mål. Att samskapa förändring av den kulturen och strukturen, för att skapa ett organisatoriskt system där individer, team och organisatoriska resultat kan växa tillsammans i harmoni med samhället.

 

Programmet löper över sex tretimmars sessioner. Vi arbetar med metoden Action – Reflection – Learning. Insikter integreras när vi först upplever något (action), får hjälp att tillsammans reflektera över upplevelsen (reflection) och sedan lär känna teorierna och forskningen bakom (learning).

I programmet kommer du att...

SELF

- hur du känner, förstår och möter dig själv -

… fördjupa din förmåga att medvetet kunna se, förstå och navigera det som sker i dig, i andra och i systemet du är i – i varje givet ögonblick. 

… utforska och lära känna de vertikala utvecklingsstadierna inom dig själv, för att förstå, integrera och få tillgång till mer av dig själv.

… börja integrera de delar i våra vertikala utvecklingsstadier som, när triggade, kan leda oss in i destruktiva, undvikande, detaljstyrande eller prestationsbesatta ledarskapsmönster. 

… öka din medvetenhet om dina inre drivkrafter och värderingar. Ditt "varför" i livet, för att medvetet välja DIN väg framåt.

… utforska de skiften du längtar efter, i dig själv och i världen, och i det utforska de gåvor du bär för världen.

OTHER

- din förståelse för, och relation med andra - 

… genom fördjupad förståelse för hur vi som människor utvecklas psykologiskt öka din förmåga att förstå och möta andra i allt de är.

… utveckla dina färdigheter i samskapande dialog.

…fördjupa förståelsen för hur er kultur (hur ni är med varandra) kan skapa motstånd eller låsningar, och hur ni kan öppna upp för kontakt.

… se hur du kan leda i ’co-emergence’ – samskapad förändring utifrån de behov och möjligheter som finns i systemet just nu.

… växa din förmåga att stötta andra i deras utveckling.

SYSTEM

- hur du möter och formar din omvärld - 

… växa din förmåga att initiera och leda samskapad förändring.

… fördjupa din förståelse för den relationella organisationen.

… utveckla förmågan att känna in, navigera och leda i ett komplext system utifrån dynamiken och relationen mellan Self – Other – System.

… identifiera strukturer och kultur i organisationen kan motverka utveckling av både individ, team och organisation och även trigga eller förstärka beteenden, värderingar och synsätt som håller er tillbaka.

… utveckla din förmåga att forma strukturer och kultur som öppnar upp för att växa individer och organisation i hållbar samklang.

Vad säger våra deltagare?

"En väldigt stark upplevelse. Jag har fått insikter som hjälper mig att bättre förstå mig själv, varför jag agerar som jag gör och hur jag påverkar och påverkas av min omgivning. Men också hur jag konkret kan påverka hur jag är framåt, att vara mer i linje med vem jag egentligen är, att vara autentisk i större utsträckning och den enorma kraften i detta. Tacksam!"

- Patrik, Affärsutvecklare & Meditationslärare

"

"Är du nyfiken på din inre resa och vill lära känna dig själv på djupet tillsammans med andra nyfikna och modiga personer. Då kan jag varmt rekommendera Karin & Niklas som dina guider. Med tydlighet och lyhördhet förflyttar de grupper framåt och inåt. Vi vågar syna skuggorna och integrera de lärdomar som finns som vi kanske idag har lagt ett lock på. Min bild av jaget, viet och systemet blev mycket mer komplett efter detta program. Tack Karin. Tack Niklas. Och inte minst, tack alla modiga och nyfikna kurskompisar."
- Mattias, Agil Coach

"Transformerande start är ett program som har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare

"Som någon som inte direkt aktivt arbetat med min personliga utveckling tidigare kan jag inte annat än att uppmuntra dig i en liknande situation att ta steget. Jag är oerhört mycket lyckligare både privat och professionellt efter jag avslutat kursen, och då var det bra redan innan!"

- Simon, Produktchef

"

NPS: 83

 

Average Attendee Rating: 9,3 (of 10)

Såhär går det till

Programmet ges över videomötesplattformen Zoom. Under 3 timmar, 09:00 – 12:00.

Varje tillfälle centrerar kring ett av de 6 utvecklingsstadier som vi går igenom. Du får ta del av både teori och övningar, i en beprövat effektiv mix.

 

Vi arbetar med verktyg som meditation, självreflektion och gruppdialog för att förstärka och integrera insikter och lärdomar. Kombinationen av egen reflektion, att dela egna insikter och få ta del av andras perspektiv möjliggör ett fördjupat lärande som accelererar din utveckling. Emellan tillfällena kommer du att få övningar och reflektioner för att fördjupa och integrera lärdomar och förankra insikter och vanor i din vardag. 

 

Efter programmet har du med dig kunskap, verktyg och metoder för att kunna jobba vidare på egen hand. Resan slutar inte här. Den börjar här!

  

Våra program bygger på, och kombinerar forskning från domänerna vuxenutvecklingspsykologi, relationell gestaltpsykologi, hållbar social förändring, neurovetenskap. Det är vi ensamma om i världen, enligt de ledande forskare i USA och England som vi samarbetar med.

Dag 1 – Expanding Consciousness

Öppna för att använda hela dig som ett instrument för medvetande
Utforska ditt “fluid self”
Utforska din intention och din längtan
Evighets 8an – en modell för utveckling
Self – Other – System. 
Discovery Dialogue – Perspektivtagande genom de vertikala stadierna 
Utforska din Opportunist

Dag 4 – Expanding Fulfillment

The Power of Purpose’
Syfte som enande kraft

Vilken värld vill du vara med och skapa?
Utforska fröet till ditt syfte – Varför är du här? Din gåva till världen.
Discovery Dialogue – Rädsla genom de vertikala stadierna
Utforska din Achiever

Dag 2 – Expanding Presence

Presencing – Navigera genom upplevelsen av nuet
Inre förstärkningsloopar – externa händelser

Circle of impact / influence / concern
Utforska din längtan och din rädsla
Discovery Dialogue – Läkning och integration genom de vertikala stadierna
Utforska din Diplomat
Stories för att utforska värderingar och normer

Dag 5 – Expanding Light

Utforska rädslor som håller dig tillbaka
Utforska din inre ledare
Discovery Dialogue – Intention – Action – Reflection – Learning 
Single, double, triple loop learning
Utforska din Redefining
Vilket du håller på att födas?

Hur kan du skapa utrymme för dig själv att växa?

Dag 3 – Expanding Self

Utforska personliga värderingar
Värderingar och Evighets 8an
En känslomässig resa och speglingens kraft
Känslor och välbefinnande
Discovery Dialogue – Makt genom de vertikala stadierna
Utforska din Expert

Dag 6 – Expanding Into The New

Discovery Dialogue – Ledarskap genom de vertikala stadierna

Power vs Force
Utforska Transforming
Från svar till frågor. Att leda genom Uppmärksamhet (attention).
'Constructs', gamla sanningar och förenande av paradoxer.

Utforska 'Attachments' som regimbevarande mönster.
Återbesök ditt “fluid self”

Välkommen att utveckla dig själv, ditt liv och ditt ledarskap

 

Kommande programstart: 7/3 2023

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det viktiga!
Känner du att du ska delta är det viktigare för oss att möta dig så att du kan det.
Kan du betala fullt är det fantastiskt. Det ÄR värt det.
Och även fullpris är billigt givet innehållet.
Men kan du inte det så hör av dig. Så länge helheten går ihop så löser vi det.

Företagspris

19900 kr exkl. moms 

 

Och känns det för dyrt ... : hör av dig, så hittar vi en lösning.

Pris för privatpersoner:

7900 kr inkl. moms

 

...och vi har alltid några platser för 4900 när ekonomin inte riktigt finns, och ett par platser nästan gratis till dig utan inkomst när vi har möjlighet till det.

Pris för enmansbolag och startups:

12900 kr exkl. moms 

 

...och vi har företagare som betalar 10900, när 12900 känns för mycket.
Och känns det för dyrt ... : hör av dig, så hittar vi en lösning.