top of page
IMG_4038_edited.jpg

Välkommen till våra

Öppna Sessioner

Välkommen till 1 timmas öppna sessioner där du får uppleva någon av de modeller som vi ser som så kraftfulla för inre utveckling.  


Sessionen är öppen för alla: för dig som bara är nyfiken, men också för dig som redan gått något av våra program. Sprid gärna, och bjud in dina vänner!

Expanding You

Tisdag 16:e april

Måndag 29:e april

16:00-17:00

En öppen session där vi delar nycklar för transformerande inre utveckling.

Där du kan uppleva, och få svar på dina frågor om programmet Expanding You som startar 10/9.

Våra inre figurer

 

Torsdag 25:e april

16:00-17:00

Medvetenhet kring de psykologiska mönster, eller inre figurer som vi alla delar, ger ökad självkännedom, förståelse för hur vi interagerar, leder och påverkar oss själva och andra. 

SOS-modellen

 

Torsdag 23:e maj

16:00-17:00

Introduktion av SOS:

Self - Other - System.

Vi kommer i övningar i par eller triader uppleva och utforska hur vi alla är relationerna varelser. Hur Self - Other - System formar och formas av varandra.

Infinity 8 modellen

 

Tisdag 11:e juni

16:00-17:00

Introduktion av Infinity 8: 

En modell för hur vi utvecklas och växer som människor, som också är kraftfull i team- och organisationsutveckling. Vi kommer utforska och uppleva modellen i övningar i par eller triader. 

bottom of page