top of page
IMG_4661.JPG

Ledningsgruppsutveckling i Åre 

Vi ger transformerande individ- och ledningsgruppsutveckling, med vetenskaplig grund i mänsklig psykologisk utveckling, den relationella organisationen, komplexa adaptiva system och hållbar förändring av sociala system samt neurovetenskap.

Ett äventyr på stark vetenskaplig bas, där vi alternerar lärande och utveckling i er organisation med vistelser utanför Åre. Där naturen och äventyret fördjupar både upplevelse och insikt. För att ni ska kunna leda er organisation tryggt in i framtiden. I en resa som startar på insidan, och växer på utsidan.

All transformerande förändring börjar inifrån. När vi utforskar oss själva i mer kärlek och acceptans börjar vi möta andra på samma sätt; Vi växer. Våra relationer växer. Vår medvetenhet ökar.
Det vi värnar om växer.

 

Det är för oss en viktig del i en hållbar framtid för individer, organisationer och planeten.

Programmet centrerar kring tre gemensamma vistelser i naturen runt Åre där vi skapar möjlighet att uppleva och utforska den egna och gemensamma resan genom den forskning som programmet bygger på. Vistelserna byggs upp med virtuella och fysiska sessioner samt digitalt förinspelat material. Programmet i sin helhet följer modellen Intention - Aktion– Reflektion – Lärande och löper över ett år.

Vistelsen i naturen är en katalyserande kraft som aktiverar vår närvaro och uppmärksamhet, som låter krävande kognitiva processer vila och återhämtas. Vårt minne och vår uppmärksamhet fördjupas, positiva känslor och prestation ökar, vilket skapar goda förutsättningar för relationsbyggande och reflektion, både individuellt och i grupp.

I programmet tränar vi på att:

∞ möta och förstå oss själva utifrån fler olika perspektiv - från en djupare plats.

∞ öppna upp vår förståelse för hur vi påverkas av och påverkar varandra.

∞ förstå människan i ett socialt system och skapa kultur och struktur som stöttar oss i vår samverkan, som ledningsgrupp och som organisation.

∞ utveckla förståelse för och färdigheter i att skapa en organisation som istället för att väcka generella rädslor skapar förutsättningar för växande.

∞ utveckla färdigheter att forma en organisation där individ, team och grupp växer i hållbar samklang med vår omvärld.

Programmet genomförs tillsammans med LEDARGYMMET

Vi har designat programmet utifrån vår erfarenhet av att jobba med transformerande ledarutveckling i små och stora organisationer. Utifrån den erfarenhet vi har av att forma en organisation som stöttar och leder mänsklig och organisatorisk utveckling.

Det finns inga färdiga recept. Men det finns en hel del väl belagda samband och principer. Det är på denna forskning, och erfarenhet av att tillämpa den, vi bygger våra program.

Vi jobbar transformerande. För förändring sker inte när vi lär oss nya verktyg eller metoder. Förändring sker när vi ser världen genom nya ögon, och i det handlar på nya sätt. När vi transformeras på insidan skapar vi hållbar förändring på utsidan. Vi har sett det hända, om och om igen. Och det är magiskt!

I programmet jobbar vi med er på hemmaplan. I er organisation. Stöttande och coachande av ert arbete i ledningsgruppens vardag. Där driver ni arbetet med vår guidning och coachning. 

Under året kommer vi att vara i naturen runt Åre vid tre tillfällen à 3 dagar. Dessa är de fördjupande element där insikter kommer att börja födas. Dessa insikter kommer vi att fördjupa i arbetet i den egna organisationen, och så småningom omsätta till handling.

Programmet är en gemensam resa i växande och utveckling. I första modulen börjar vi i individen, och vidgar detta till dynamiken individen-gruppen. I modul två utvecklar vi detta till att titta på insidan av gruppen, och vidgar det till dynamiken gruppen-organisationen. I tredje modulen vidgar vi det ytterligare till att titta på dynamiken organisationen-ekosystemet. Det är människocentrerad utveckling med helheten i fokus.

IMG_4636.JPG
IMG_4654.JPG
IMG_4653.JPG
IMG_4671.JPG
IMG_4724.JPG
IMG_4681.JPG
IMG_4716.JPG

Modul 1

Att leda i ett socialt system

 

Vi utforskar oss själva genom de utvecklingspsykologiska mönster som alla människor delar. Att möta sig själv i längtan och rädslor öppnar upp för en djupare förståelse i våra relationer.

Vi jobbar med stöttande ramverk om hur vi påverkar varandra i de organisatoriska system vi skapar.


Efter del 1 kommer vi se oss själva och varandra med nya ögon och i det skapa insikter om hinder och möjliggörare i oss själva, vårt team och vår organisation.

Modul 2

Skapa förutsättningar för växande

 

Inför andra tillfället utforskar vi oss som ledningsgrupp, som individer och i dynamiken med organisationen, med övningar och reflektion.

Under del 2 introducerar vi nya modeller som ökar förståelsen för hur vi som ledningsgrupp bäst skapar
förutsättningar där individer och organisation tillåts växa i samklang med sin omgivning.

 

Nu kan vi betrakta oss själva och andra i ett system där alla ges möjlighet att vara sitt bästa jag.

Modul3

Att växa tillsammans

 

Inför modul 3 växer vi perspektiv och insikter om hela ekosystemet.
 

När vi möts kompletterar vi våra förhållningssätt med nya perspektiv i syfte att skapa en samspelt organisation i ständigt lärande tillsammans med en föränderlig omvärld.

Vi tränar oss i att betrakta vår verksamhet som ett komplext adaptivt system, där vi skapar förutsättningar för hela ekosystemet att växa i hållbar samklang med världen.

IMG_4661.JPG
IMG_4661_edited.jpg

“I want to share how the program has helped me meet people in a completely different way, understanding their perspective and triggering fear. In doing that, I am able to spark true engagement from more people, enabling us to go forward together.”

Intresserad eller nyfiken?

Hör av dig så bokar vi ett samtal

karin@intothenew.se

niklas@intothenew.se

niklas@skaar.se

Och här är en informationsbroschyr i PDF om du vill dela den med någon.

A cloud of white smoke forms in the cold air as I breathe. The trees are covered in snow, and to get drinking water we need to cut a hole in the 15 cm thick ice covering the lake. It is November, a mere 4 hr hike from the innermost part of Edsåsdalen, outside Åre. Karin, Niklas and myself have just arrived. 

 

We are here to ourselves experience the program we have designed for leadership teams. To get our own first hand experience of our own program. A program to help leadership teams evolve, from the inside out to evolve their organisations from the inside out. A program made in a mix of nature, psychology, wildlife, cooking over open fire,  the psychology of the relational organization, snow covered mountain tops and organizational emergence. We are here  to experience our own program. And in this, the program itself evolves. Is born. Take shape. Three beautiful days of emergence have just begun.

 

The lake and its surroundings appear radically different from 4 months earlier, when we were here last time. Familiar, yet vastly different. In the light of this, we reflect on our own journey, the last 4 months. We are familiar. In many aspects the same. In many aspects vastly different. Being here again adds deep, reflective perspectives on being human. On creating this program. On growing businesses in harmony with the world.

 

The fire in the stove inside the cabin shapes an atmosphere of calm. Of origin. For thousands of years this is how people have cooked their food. Using open fire. I enjoy the sensation of getting warm, as the temperature in the cabin rises. It feels as if the sands of time runs backwards, and pictures of people in caves, huts and shelters come to me. The fire providing life. 

Food does never taste better than in the wild. A simple, vegetarian dish, made in one pot. We eat, and reflect on the day. On our inner and outer experiences. How an outside journey really creates an inner journey. And it has been a day of insight, a day of play, a day of contemplation and dialogue.

The rest of the days flow in a beautiful rhythm through a set of opposites really enriching the life experience. Cold, warmth. Silence, intense dialogue. Movement, stillness. Hard winds, the safety inside the shelter we have brought up the mountain. Food eaten outdoors in the wild winter scene. Hunger. 85 degree sauna. -1 degree bath in the lake. Shelters along the hiking route, wide open wilderness views. In all of this we weave in practices, reflection, teaching, that provide a deepened learning experience on what it is to be human together. On how I see myself, others and the world. The nature experience does not only provides a reflective setting. It strengthens the insight and the depth. Practices are designed around the nature experience, to provide insights to bring home to the organisation.

 

The program grows on this journey. And so do we. As a team and as individuals. We feel an growing eagerness to get our first management team out here. To be enabled to give these beautiful gifts to others. To guide a leadership team both in wild nature and in inner growth, to  evolve as individuals and team, to lead their organisation in more holistic, human centric ways. We have seen the astonishing effects in organisations we have worked with, and we know this is dynamite. For people, for profit and for planet.

 

We end our journey walking back to Edsåsdalen at dusk. The snow covered landscape shifts in dark blue, twinkling stars and  footprints of wild animals having passed by. Animals with which we share this forest, these mountains. And the sense of being one with a larger whole grows.

The bus arrives at Undersåker two hours before our train departs. This gives us time to summarize and reflect over dinner in a hotel restaurant being open. Delicious food, white table cloths, linen napkins, a glass of wine, calm music. The contrast with the wild could not have been bigger. Still it feels as being two faces of the same experience. Both adding up to a marvelous experience in human growth. 

 

In a couple of months we will be back here. Either with a management team, or to experience the second module of this year-long program ourselves. To also let that module emerge in the contexts in which it will be given. Right now we don’t need to know. But we do know that we look forward to it. With all our hearts. The calming sound of the train serves as our bedtime melody. Tomorrow morning we will wake up at home. Being slightly reborn.

 

Thank you, wilderness! We will soon meet again. <3

bottom of page