IMG_4661.JPG

Ledningsgruppsutveckling i Åre 

Vi ger transformerande individ- och ledningsgruppsutveckling, med vetenskaplig grund i mänsklig psykologisk utveckling, den relationella organisationen, komplexa adaptiva system och hållbar förändring av sociala system samt neurovetenskap.

Ett äventyr på stark vetenskaplig bas, där vi alternerar lärande och utveckling i er organisation med vistelser utanför Åre. Där naturen och äventyret fördjupar både upplevelse och insikt. För att ni ska kunna leda er organisation tryggt in i framtiden. I en resa som startar på insidan, och växer på utsidan.

All transformerande förändring börjar inifrån. När vi utforskar oss själva i mer kärlek och acceptans börjar vi möta andra på samma sätt; Vi växer. Våra relationer växer. Vår medvetenhet ökar.
Det vi värnar om växer.

 

Det är för oss en viktig del i en hållbar framtid för individer, organisationer och planeten.

Programmet centrerar kring tre gemensamma vistelser i naturen runt Åre där vi skapar möjlighet att uppleva och utforska den egna och gemensamma resan genom den forskning som programmet bygger på. Vistelserna byggs upp med virtuella och fysiska sessioner samt digitalt förinspelat material. Programmet i sin helhet följer modellen Intention - Aktion– Reflektion – Lärande och löper över ett år.

Vistelsen i naturen är en katalyserande kraft som aktiverar vår närvaro och uppmärksamhet, som låter krävande kognitiva processer vila och återhämtas. Vårt minne och vår uppmärksamhet fördjupas, positiva känslor och prestation ökar, vilket skapar goda förutsättningar för relationsbyggande och reflektion, både individuellt och i grupp.

I programmet tränar vi på att:

∞ möta och förstå oss själva utifrån fler olika perspektiv - från en djupare plats.

∞ öppna upp vår förståelse för hur vi påverkas av och påverkar varandra.

∞ förstå människan i ett socialt system och skapa kultur och struktur som stöttar oss i vår samverkan, som ledningsgrupp och som organisation.

∞ utveckla förståelse för och färdigheter i att skapa en organisation som istället för att väcka generella rädslor skapar förutsättningar för växande.

∞ utveckla färdigheter att forma en organisation där individ, team och grupp växer i hållbar samklang med vår omvärld.

P

Programupplägg

Förberedande möten - Inför varje vistelse i Åre skapar vi förutsättningar för transformativ insikt genom förberedande virtuella möten, där vi börjar utforskandet av både ramverk och nuläge.

Vildmarksmoduler i Åre - Nya insikter skapas när vi tillsammans upplever perspektiv och känslor i naturen, och får utforska och uppleva de forskningsfält som bygger autentiskt ledarskap och växande organisationer.

Vi anpassar graden av äventyr till gruppens vana. Fokus kommer att ligga på transformativt lärande, och inte på expedition och äventyr, även om ingredienser av det senare finns med för att fördjupa upplevelse och lärande.

Kontinuerligt stöd - Efter vistelserna i Åre finns vi för att stötta i reflektioner, implementering och experiment i er ledningsgrupp och organisation.

Virtuella ”Leadership Modules” - Fördjupning av insikterna sker när vi integrerar dem med förståelse av vetenskapliga ramverk och metoder, digitalt när det passar oss själva. Ni får med er moderna moduler med förinspelad video, reflektionsövningar och metoder för att ta lärdomarna ut i organisationen.

Interaktiv träning - Inlärning fördjupas när vi tillsammans utforskar verktyg, metodstöd och processer i digitala och interaktiva träningstillfällen.

IMG_4636.JPG
IMG_4654.JPG
IMG_4653.JPG
IMG_4671.JPG
IMG_4724.JPG
IMG_4681.JPG
IMG_4716.JPG

Modul 1

Att leda i ett socialt system

 

Vi utforskar oss själva genom de utvecklingspsykologiska mönster som alla människor delar. Att möta sig själv i längtan och rädslor öppnar upp för en djupare förståelse i våra relationer.

Vi jobbar med stöttande ramverk om hur vi påverkar varandra i de organisatoriska system vi skapar.


Efter del 1 kommer vi se oss själva och varandra med nya ögon och i det skapa insikter om hinder och möjliggörare i oss själva, vårt team och vår organisation.

Modul 2

Skapa förutsättningar för växande

 

Inför andra tillfället utforskar vi oss som ledningsgrupp, som individer och i dynamiken med organisationen, med övningar och reflektion.

Under del 2 introducerar vi nya modeller som ökar förståelsen för hur vi som ledningsgrupp bäst skapar
förutsättningar där individer och organisation tillåts växa i samklang med sin omgivning.

 

Nu kan vi betrakta oss själva och andra i ett system där alla ges möjlighet att vara sitt bästa jag.

Modul3

Att växa tillsammans

 

Inför modul 3 växer vi perspektiv och insikter om hela ekosystemet.
 

När vi möts kompletterar vi våra förhållningssätt med nya perspektiv i syfte att skapa en samspelt organisation i ständigt lärande tillsammans med en föränderlig omvärld.

Vi tränar oss i att betrakta vår verksamhet som ett komplext adaptivt system, där vi skapar förutsättningar för hela ekosystemet att växa i hållbar samklang med världen.

IMG_4661.JPG
IMG_4661_edited.jpg

“I want to share how the program has helped me meet people in a completely different way, understanding their perspective and triggering fear. In doing that, I am able to spark true engagement from more people, enabling us to go forward together.”

Intresserad eller nyfiken?

Hör av dig så bokar vi ett samtal

karin@intothenew.se

niklas@intothenew.se

niklas@skaar.se

Och här är en informationsbroschyr i PDF om du vill dela den med någon.