top of page
Human splash.jpg

Holistic Human Development

En varsam, läkande, integrerande resa för dig som är redo att växa -

"

Min upplevelse är att jag kan nå djupare i detta virtuella format än jag hade kunnat i fysiskt möte.

Ingenjören i mig jublar över er hållande struktur och kompromisslösa genomarbetning av varje detalj. Samtidigt som ni guidar oss alla att i detta göra en själslig resa.  Djupt imponerande, och med djup tacksamhet.

- Johan

"

Vår intention, och det vi önskar ge i det här programmet, är att komma närmare och förstå sig själv i alla de aspekter som vi alla människor delar, och i det förstå andra och hur vi fungerar tillsammans. Ur denna upplevelse växer längtan och förståelse för hur detta kan forma sättet vi möts, arbetar och driver saker framåt.

Vi bygger det vi gör på en syntes, och sammansmältning av en rad olika forskningsfält, i vilka vi är certifierade för ledande forskare runt om i världen. De vi ser som centrala är utvecklingspsykologi - de gemensamma, psykologiska figurer som alla människor delar; relationell organisationspsykologi, organisationen som ett socialt komplext system samt hållbar förändring av sociala system.

Deltagare berättar om upplevelsen att möta andra som “Fullt ut jag”, och hur det öppnar relationen med både sig själv och andra. Vilket I sin tur öppnar för en sannare, djupare utveckling och en vilja att ta detta med sig till sin närmsta omgivning som människa och ledare.

De effekter vi brukar se är varje människas fördjupade kontakt med sin egen längtan och kraft som öppnar upp för ett sannare varande och ledarskap av sig själv och andra. Ur detta växer bland annat bättre dialog, kommunikation och samverkan; öppnande för bättre kontakt människor emellan och skapande av strukturer som möjliggör för vår individuella och kollektiva kraft. Vi ser effekter i form av större kraft hos individ och grupp, att ur en vidare medvetenhet skapa det som behöver skapas, och inte bara det som förväntas. De flesta vittnar efter programmen om större lycka, djupare förståelse av sig själv och andra, samt förmåga att leda sig själv och andra i en mer komplex kontext.

Programmet består av 6 moduler, där varje modul centrerar runt en 3h faciliterad session över Zoom. Inför session tar varje deltagare på egen hand del av ca 30 minuter förinspelad video, som introducerar ramverk och modeller. Möjlighet ges även till triaddialoger efter sessionerna för att  reflektera över- och koppla modulens innehåll till sin vardag.

Holistic Human Development är en varsam och djup, integrerande resa för dig som är redo att växa. För att leda dig själv och andra från en sannare plats.”

Programdatum för våren 2024
Onsdagar 8.30 -11.30:   8/5. 15/5. 22/5. 5/6. 12/6. 19/6

anmäl intresse här.
Hummingbird-small-1024x666_edited.jpg

Fördjupad Programbeskrivning

 

I varje programsession utforskar vi programmets vetenskapliga ramverk, genom oss själva, tillsammans med varandra. Vi bedriver inte klassrumsundervisning, utan genom att ta del av modeller och teorier, och börja reflektera innan session, öppnar vi för ett djupare utforskande i session. Det utforskandet visar oss fasetter av oss själva som redan känns bekanta. Sidor av oss själva som är nya för oss, som vi samtidigt väcker reaktionen: “Ja! Det här är ju oxå en fasett av det är som jag.” På så vis växer vi paletten av alla de nyanser som är vi. Fördjupar förståelsen för hur de nyanserna ständigt flödar, förändras, samspelar inom oss själva, mellan varandra och i systemet.

I detta skapas förståelse, och upplevelsen av oss människor som dynamiska varelser. Att vi inte låter oss fångas i förenklade modeller i form av färger eller personlighetstyper. I detta skapas också en fördjupad upplevelse av hur vi ständigt formar, och formas av, oss själva, de människor vi samverkar med i stunden, och den situation och det system som vi i stunden är en del av.

Vågen av medvetenhet som skapas är således: genom fördjupad förståelse och omfamnande av mig själv kan jag möta mig själv och låta fler fasetter av  det som är jag vara med i mötet med andra. I det fördjupas mötet och samverkan, och de resultat vi kan uppnå tillsammans växer. Genom samma lins, den utvecklingspsykologiska, möter jag också systemet. Och är då en del av att forma det på ett sätt som möjliggör för människor, grupper och system att växa i hållbar samklang

I programmet kan du se fram emot att...

SELF

- att se, möta och omfamna dig själv -

… integrera och få tillgång till mer av dig själv genom de inre psykologiska figurer alla människor delar

 

… utforska din längtan och motstånd  / skugga som håller dig tillbaka

... fördjupa din "present centred awareness", för att känna in, förstå och svara an på det som händer i och runt dig, i varje ögonblick

 ... se hur du ständigt formar och formas av dig själv, andra och systemen du är i

... utforska hur du lyssnar efter och ger  dina gåvor till världen

... starta en läkande  process i integrationen av dig själv

OTHER

- att skapa autentiska möten med andra - 

… öka din medvetenhet om hur våra inre psykologiska figurer fungerar och påverkar i dynamiken med andra

… öka din förståelse för andras

perspektiv,  triggad rädsla och behov,

för att på ett autentiskt sätt hitta verkligt engagemang tillsammans

…utforska hur er kollektiva medvetenhet kan leda er i 'co-emergence'

… starta en djupt öppnande process i interaktionen och mötet med andra

SYSTEM

- hur du möter och formar din omvärld - 

… skapa medvetenhet om hur struktur och kultur kan trigga rädslan i våra inre psykologiska figurer, eller frigöra kraft 

… använda denna medvetenhet för att forma ett system som mer sällan triggar rädsla, vilket öppnar för individer, team och organisation att växa i hållbar samklang

… fördjupa din förståelse för dynamiken Self - Other - System  utifrån psykologin om relationella sociala system och organisering

Vad säger våra deltagare?

"En väldigt stark upplevelse. Jag har fått insikter som hjälper mig att bättre förstå mig själv, varför jag agerar som jag gör och hur jag påverkar och påverkas av min omgivning. Men också hur jag konkret kan påverka hur jag är framåt, att vara mer i linje med vem jag egentligen är, att vara autentisk i större utsträckning och den enorma kraften i detta. Tacksam!"

- Patrik, Affärsutvecklare & Meditationslärare

"

"Är du nyfiken på din inre resa och vill lära känna dig själv på djupet tillsammans med andra nyfikna och modiga personer. Då kan jag varmt rekommendera Karin & Niklas som dina guider. Med tydlighet och lyhördhet förflyttar de grupper framåt och inåt. Vi vågar syna skuggorna och integrera de lärdomar som finns som vi kanske idag har lagt ett lock på. Min bild av jaget, viet och systemet blev mycket mer komplett efter detta program. Tack Karin. Tack Niklas. Och inte minst, tack alla modiga och nyfikna kurskompisar."
- Mattias, Team- och Organisationsutvecklare

"Programmet har stärkt både mitt självledarskap och min egen möjlighet till ledarskap i vidare bemärkelse. Genom att lära känna mig själv och mina handlingsmönster bättre har programmet lagt en bra grund för att accelerera min personliga utveckling och min påverkanskraft. Programmet är livfullt, interaktivt, djupgående och i korthet helt fantastiskt! "
- Olof, Verksamhetsutvecklare

"Som någon som inte direkt aktivt arbetat med min personliga utveckling tidigare kan jag inte annat än att uppmuntra dig i en liknande situation att ta steget. Jag är oerhört mycket lyckligare både privat och professionellt efter jag avslutat kursen, och då var det bra redan innan!"

- Simon, Produktchef

NPS: 92

 

Average Attendee Rating: 9,5 (of 10)

"

HHD -Så här går det till

Såhär går det till

Programmet ges över videomötesplattformen Zoom. Under 3 timmar med en kortare paus i mitten.

Varje tillfälle centrerar kring etn av de var och en i utforskande av de inre psykologiska figurer alla människor bär, samt ramverk för att bättre förstå sociala system och organisationer. 

 

Vi arbetar med verktyg som meditation, självreflektion och gruppdialog för att förstärka och integrera insikter och lärdomar. Kombinationen av egen reflektion, att dela egna insikter och få ta del av andras perspektiv möjliggör ett fördjupat lärande som accelererar din utveckling. Emellan tillfällena kommer du att få övningar och reflektioner för att fördjupa och integrera lärdomar och förankra insikter och vanor i din vardag. 

Digital Programplattform

Programplattformen är skapad för att stötta programprocessen, med avsnitt för varje modul innehållande film inför sessionerna, övningar, triadguider, och material.

Material för vidare utveckling

Tillgång till programplattformen är ’for life’. Så är även tillgång till plattformens fulla resursbilbliotek.  Genom detta har alla deltagare fri tillgång till minikurser och program med video som bas. Verktyg för egenreflektion, teamutveckling och organisation. Vår podd. Intervjuer och artiklar där ledare delar hur de leder med människan i centrum. Våra egna whitepapers där vi delar nycklarna till det vi gör samt inspelade meditationer.

Dag 1 – Expanding Consciousness

Öppna för att använda dina 4 ways of knowing
Utforska ditt “fluid self”
Utforska din intention och din längtan
Evighets 8an – en modell för utveckling
Self – Other – System och "the Field"
Discovery Dialogue – Perspektivtagande genom de vertikala stadierna 
Utforska din Opportunist

Dag 4 – Expanding Fulfillment

Utforska dina gåvor till världen

Vilken värld vill du vara med och skapa?
Dynamiken rädsla - längtan, som ett sätt att växa
Discovery Dialogue – Rädsla genom de vertikala stadierna
Utforska din Achiever

Dag 2 – Expanding Presence

Presencing – Navigera genom upplevelsen av nuet
Inre förstärkningsloopar – externa händelser

Circle of impact / influence / concern
Utforska din längtan och din rädsla
Discovery Dialogue – Läkning och integration genom de vertikala stadierna
Utforska din Diplomat
Stories för att utforska värderingar och normer

Dag 5 – Expanding Light

Utforska rädslor som håller dig tillbaka
Utforska din inre ledare
Discovery Dialogue: Intention – Action – Reflection – Learning 
Single, double, triple loop awareness
Utforska din Redefining
Vilket du håller på att födas?

Hur kan du skapa utrymme för dig själv att växa?

Dag 3 – Expanding Self

Utforska personliga värderingar
Värderingar och Evighets 8an
En känslomässig resa och speglingens kraft
Känslor och välbefinnande - som verklighet och 'constructs'
Discovery Dialogue – Makt genom de vertikala stadierna
Utforska din Expert

Dag 6 – Expanding Into The New

Discovery Dialogue – Att leda genom de vertikala stadierna

Power vs Force
Utforska Transforming
Från svar till frågor. Att leda genom Uppmärksamhet (attention).
'Constructs', gamla sanningar och förenande av paradoxer.

Utforska 'Attachments' som regimbevarande mönster.
Återbesök ditt “fluid self”

PRIS

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det viktiga!
Känner du att du ska delta är det viktigar
e för oss att möta dig så att du kan det.
Kan du betala fullt är det fantastiskt. Det ÄR värt det.
Och även fullpris är billigt givet innehållet.
Men kan du inte det så hör av dig. Så länge helheten går ihop så löser vi det.

Företagspris

19900 kr exkl. moms 

 

Och känns det för dyrt ... : hör av dig, så hittar vi en lösning.

Pris för privatpersoner:

7900 kr inkl. moms

 

...och vi har alltid några platser för 4900 när ekonomin inte riktigt finns, och ett par platser nästan gratis till dig utan inkomst när vi har möjlighet till det.

Pris för enmansbolag och startups:

12900 kr exkl. moms 

 

...och vi har företagare som betalar 10900, när 12900 känns för mycket.
Och känns det för dyrt ... : hör av dig, så hittar vi en lösning.

bottom of page