top of page
Strategidagar-Beskuren.jpg

Strategidagar

Vill ni skapa en strategi för kommande år, med bas i hur människor faktiskt fungerar?

Vill ni att era strategidagar ska göra större skillnad - även på sikt?

Vill ni stärka organisationens kraft i en gemensam riktning?

Vi är stolta när vi säger att vi är riktigt, riktigt bra på det vi gör.
Och att vi har bevis för det. 

Med djup kunskap i utvecklingspsykologi, relationell organisationspsykologi, och komplexa adaptiva system, har vi djup förståelse för vad ett organisatoriskt system faktiskt innebär, och vad som krävs för att leda ett.

 

 Med lång erfarenhet av arbete med ledare, organisationer och grupper med bas i denna forskning leder vi er genom era strategidagar på ett sätt som kommer att göra stor skillnad - även på sikt.

Tänk er att skapa en strategi för det kommande året utifrån en djupare medvetenhet och ett vidare inkännande av vad som faktiskt pågår, i och utanför organisationen. 


Tänk er att verkligen kunna dra nytta av diversiteten i er grupp - av alla era perspektiv och förmågor - och därifrån, som en enad grupp, leda er organisation framåt.

Tänk er att djupare förstå den hur den mänskliga psykologin påverkar organisationen, och hur orgsnsationen och strategin påverkar människor. Och därifrån skapa strategier som bättre tillvaratar anställdas kraft, engagemang och kreativitet.

Strategidagar Compular vt2024.jpg
Bild2.jpg

Vi höll på att skriva ... ni kommer att nå samma resultat som vanligt. En strategi byggd på ert syfte, mål som ni vill nå, och en taktik för att börja röra er mot dessa. Men nej... ni kommer inte att nå samma resultat som vanligt.

Ja, artefakterna kommer att skapas. Men resultatet kommer att vara djupare, från en större gemensam sanning, och bära större kraft att faktiskt göra skillnad på sikt.

Vi guidar er på ett sätt som bottnar en djupare, sannare och mer kraftfull strategi. Vi gör det också på ett sätt som fördjupar kontakten och samarbetet i gruppen. Som knyter gruppen samman, och öppnar för er att se det ni tittat på men inte sett. 

Så går det till:

- Vi utgår från era behov: var ni står, vad ni behöver och vad som är viktigt för er... 

- Vi hittar tillsammans ett upplägg som passar er. Kanske ett par dagar i följd, eller halvdagar över en längre tid.

Oavsett hur hjälper vi er att landa in tillsammans med förberedelser som kommer att djupna och vidga perspektiv samt föda kraft in i dagarna.

- Vi mäter alltid hur nöjda ni är. Och får vi lov vill vi gärna mäta effekten av dagarna ett kvartal efter genomförandet, med en av våra standardiserade, enkla mätmetoder. Det skapar validitet för oss, och trygghet för er.

- Efter era strategidagar har vi gärna en coachande uppföljning för att stötta er i att komma igång eller komma vidare. 

 "Den person hos oss som var mest kritisk till det här är nu den som mest ivrigt använder det vi lärt och öppnat för. Det för in mycket mer liv i samtalen, och öppnar ett annat space för teamet."

IMG_5185.JPG

- Jimmy

Ledningsgrupp, SW platform

Hör av dig, så börjar vi forma en väg som tar er dit ni vill och behöver,

med större sanning och kraft

karin_and_niklas@intothenew.se

bottom of page