top of page
Strategidagar-Beskuren.jpg

Strategidagar

Vill ni att era strategidagar ska göra faktisk skillnad på sikt?

Vill ni stärka organisationens kraft i en gemensam riktning?

Vi är stolta när vi säger att vi är riktigt, riktigt bra på det vi gör.
Och att vi har bevis för det. 

Strategidagar Compular vt2024.jpg
Strategidagar Capture skog 2014 koll först.jpg

När vi faciliterar strategidagar händer flera saker...

- Byggandet av den gemensamma bilden, vart vi är och vart vi ska, får ta tid. När syfte, nuläge, målbild och vad som håller oss tillbaks får tid att växa fram och landa i hela teamet, så blir nästa stegs beslutade aktiviteter riktigt kraftfulla.

- Invävandet av teamutvecklande övningar stärker teamets "psycological safety", så alla i större utsträckning bidrar med sina insikter och bidrar till bättre, välförankrad strategi.

-  Vårt människocentrerade format hjälper att öppna upp kommunikations-vägar, ökar samarbetsförmågan och ökar individers och teamets förmåga att byta perspektiv. Så effekten inte bara blir en bättre strategi, utan också ökad medvetenhet kring hur samarbetet lyfts, som vida överlever den uppgraderade strategin. 

"Plans are worthless,

but planning is everything"

- Eisenhower

Strategidagar Capture skog 2020 koll först.jpg
Strategidagar Capture table 2020 OK använda-kolla först.jpg

Så går det till:

- Vi går igenom ert behov, var ni står nu och vad in behöver. Ibland räcker ett möte över en lunch, ibland krävs mer. Era behov styr. 

- Vi formar det upplägg som passar er. Iväg med teamet två fulla dagar med teamaktivitet på kvällen, eller halvdagar med uppgifter däremellan. Vi har erfarenhet av de flesta uppläggen och sätter formatet för ert behov. 

- Sekventiellt genom hela genomförandet väver vi in individ- och team- utvecklande aktiviteter knutna till strategiarbetet. Då blir inte bara planen uppgraderad. Den blir framtagen från bredare kunskap, väl förankrad och med rätt förhållningssätt kring vad som verkligen är viktigt.  

rasmus2-min.png

 "Det är fascinerande hur en visualiseringsövning så starkt kan hjälpa i att tydliggöra syfte och vision. Och sättet som vi nu pratar i teamet är ett sånt lyft."

- Rasmus Andersson

VD, Compular

Ta reda på hur vi bäst kan uppgradera era dagar:

patrik@intothenew.se

bottom of page