top of page

Holistic, human centric leadership for the emerging future of organisation

"Ett 9 månaders, djupt transformerande program, för organisationen som vill ta större ansvar för människan, resultaten och världen. Ett program som väver olika forskningsfält till en sammanhållen helhet. Vi går på djupet i oss själva, i hur organisering är relationell i sin natur, och hur vi kan leda i våra komplexa system. Ett program som verkligen formar den nya tidens ledare."

​Programmet möjliggör transformerande utveckling genom en syntes av en rad olika forskningsområden. Effekterna av programmet har studerats systematiskt under 4 års tid, och resultaten och deltagarcitat  får tala för sig själva. 

Omdömen från omkring 100 deltagare som gått programmet:

Net Promoter Score : 87 

How valuable has this program been for you, as a leader?   Omdöme: 9,7 (of 10)

How vaulable has this program been for you, personally?   Omdöme: 9,7 (of 10)

 “It is hard to put words on it, but I have gained a much deeper sense of how to lead organisational transformation. And a much deeper sense of the human nature, and the implications on organisation and collaboration. And that shows in our organisational trust and accountability.”

- Daniel, Head of engineering dpt

I have gotten a toolbox that I don’t need to carry in a suitcase, but that I carry inside. Deeply integrated understanding of how human beings and collaboration works. Immensely valuable in my daily life as a senior technical expert, leading our product into the future.

- Robert, Senior Systems Engineering Expert

"This program is one of the most important keys for this company, whichever strategy we set for the future."

- Gunnar, Engineering Manager

"I have attended over 30 courses over my 20+ years in my work life. Many of them were leadership courses. This program is without ANY competition the best I have ever done! And everyone who attended knows why!

It goes deep into human nature and being human together. The implications of that for leadership and organization...  Invaluable!  Both privately and as a leader!"

- Aboozar Zaarini,

Manager of AI, Data Science & Machine Learning

Whitepapers och Intervjuer med tidigare deltagare

 October 2023 - 9 months of deep transformation - Leader Program Observations and Enabling keys (7 pg)

Starting January 2023, 3 cohorts of 15 have now, October 2023, been awarded post graduate certificates from the Into The New leader transformation program. This report summarises observed effects, testimonials adn enabling keys for such a transformation. A selection of resulting organisational initiatives are presented.

October 2023 - A leadrship shift tripling team outcomes  [3 pg]

We wish to share Henrik's inner journey through our leadership program, opening for an inner shift that truly transformed his leadership into what he always have searched for. Henrik describes the shift in his team as if they arenow working as one organism. And team outcomes have tripled. Astonishing!

Jan 2023 - Rapidly increasing organisational flow in times of high pressure - by slowing down (4 pg)

This is a story about presence, sensing and consciously moving into collective action. A story of stopping, sensing and moving forward addressing the right things. Having created space to listen to the organisation, sense and let co-awareness shape. And in that co-awareness, how the small changes have big effects in short time.

2022 - Leading people in Change

"I support improvements in a large organization within the automotive industry, as a change leader. I want to share how the program has helped me meet people in a completely different way, from their perspective and triggered fear. In doing that, I am able to spark true engagement from more people, enabling us to go forward together..."

 här går det till

Vi jobbar med konventionella, och okonventionella metoder i absolut global framkant genom en syntes av forskningsfälten utvecklingspsykologi, psykologin hos den relationella organisationen, 'organisational emergence', 'authentic relating', 'presencing theory', komplex systemteori, självorganiserande system och hållbar förändring av sociala system. Genom detta  möjliggörs transformation av individ, team och organisation i hållbar samklang.

 

Programmet ges över 9 månader i 8 faciliterade heldagar. Teori och modeller ges i förinspelat videomaterial inför varje session, för att möjliggöra djupare utforskande och integration under sessionerna. Självreflektion och övningar före och efter sessioner öppnar för ett fördjupat lärande. Triader hålls genom hela programmet, och dessa möten före och efter session öppnar för att utforska det dagliga ledarskapet genom de ramverk och modeller vi börjat integrera. En process som i sig fördjupa integrationen i individen.

Vi arbetar med verktyg som meditation, självreflektion, dialogövningar, gestaltning, gruppdialog mm för att förstärka och integrera insikter och lärdomar. Kombinationen av egen reflektion, att dela egna insikter och få ta del av andras perspektiv möjliggör ett fördjupat lärande och öppnar för transformativ utveckling och växande. I programmet tänjer vi på de normativa constructs vi bär av vad det är att vara människa tillsammans. Vi utforskar mänsklighetens intimt sammankopplade natur.

Efter programmet har du med dig kunskap, verktyg och metoder och erfarenhet för att fortsätta på egen hand, i dig själv och med din organisation. Resan slutar inte här. Den börjar här!

IMG_7064.JPG
IMG_7078 (1).JPG
Nyfiken? Låt oss prata!
Hör av dig om du är nyfiken på vad vi kan göra för din organisation. Vi tar ett samtal, förstår var ni står, men framförallt vad ni vill och längtar efter.

karin_and_niklas@intothenew.se
IMG_7036.JPG

I programmet kan ni se fram emot att...

SELF

- hur du känner, förstår och möter dig själv -

… utveckla din förståelse för och integration av ditt inre jag. De olika ‘action-logics’ eller “inre psykologiska figurer” som vi alla människor bär. Dina psyko-emotionella mönster och triggers, och hur dessa tar sig uttryck i ditt yttre agerande som ledare och människa. På sätt som hindrar dig och andra, och på sätt som hjälper dig och andra.

 

… utveckla en rad unika ledarskapsförmågor. Inte primärt inlärda som verktyg och metoder, utifrån och in, utan framvuxna ur en ny djupare förståelse av dig själv, och av hur människor, grupper och system faktiskt fungerar och samverkar. 

 

… möta, lära känna och omfamna större delar av dig själv. Detta kommer att leda till ökad självkännedom och självkärlek. Något som förhöjer hela livsupplevelsen och både känns och syns i dina relationer.

OTHER

- din förståelse för, och relation med andra -

… utveckla din förmåga att möta andra där de befinner sig, mer autentiskt och inkännande, och bättre se och förstå dem och deras inre tillstånd, aktiverade drivkrafter i situationen och världsbild.

 

… öka din förmåga att hjälpa dina medarbetare att växa och utvecklas ifrån den plats de är på, i en riktning som är meningsfull för dem, vilket ger ökad kraft i grupper och team.

 

… öka din förmåga att skapa och sam-skapa en teamkultur som ökar växande av individer och team, och ökar teamets kreativitet och handlingskraft.

 

… växa din förmåga till samarbete och samskapande, både med dem som delar din bild av vägen framåt, och med dem som du tidigare kanske skulle uppfattat som motståndare.

SYSTEM

- hur du möter och formar din omvärld - 

… växa din förmåga att leda din organisation i en komplex omgivning, som det relationella, komplexa adaptiva system den är. 

 

… utveckla din förmåga till emergent ledarskap: att se, tolka och skapa mening ur det som är och det som händer i ditt organisatoriska system. För att se och sam-skapa initiativ som kontinuerligt förbättrar det relationella organisatoriska systemet, med högre välmående och effekt som resultat.

 

… växa din förmåga att se vilka delar av er kultur och struktur som håller er tillbaka, och vilka delar som skapar växande, och i det låta växa fram kultur och struktur där människor, organisation, produkt och samhälle hållbart kan samexistera och växa.

Välkommen till en djupt transformerande resa, för dina ledare och din organisation...

För oss är priset inte en fix parameter. Vi vill nå så många som möjligt.
Det är det viktiga!
Känner du att det här är för din organisation är det viktigare för oss att möta dig så att du kan det.

Företag:

Typexempel är runt 100 000 kr per deltagare, och gruppstorlek på 15 personer.

Men hör av dig så ser vi vad som blir rätt för er. 

karin_and_niklas@intothenew.se

bottom of page